1. Ana Sayfa
 2. Kurumsal
 3. Kalite Politikası

Kalite Politikası

 • 08 Temmuz 2020
 • 934
Kalite politikamız, üniversitemizin misyonu ve vizyonu doğrultusunda eğitim, araştırma ve yönetim faaliyetlerinin tüm paydaşlarımızca benimsenen toplam kalite yönetimi anlayışı ile evrensel bilime, etik ilkelere ve hukuka dayalı, yenilikçi, sürekli iyileştirme esaslı olarak uygulanmaktadır. Bu kapsamda;
 • İç ve dış paydaş memnuniyetini ön planda tutmak,
 • Çalışanların gelişimlerine önem vermek ve desteklemek,
 • Üniversite bünyesinde yapılan sosyal sorumluluk projelerini desteklemek,
 • Sanayi-Üniversite iş birliği içerisinde projeler yürütmek,
 • İlgili mevzuat şartlarına uymak ve Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmek
kalite politikamızdır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Laboratuvar hizmeti sunan üniversitemizde;
 • Hizmeti üreten çalışanımızın can güvenliğini, memnuniyetini ve hizmet kalitesini arttırmak için mesleki eğitimini teşvik etmek, 
 • İçinde yaşadığımız sosyal çevrenin, hizmet sunduğumuz paydaşlarımız, İSG bilincini ve memnuniyetini arttırıcı sektörel gelişmeleri ve iyileştirmeleri araştırmak, adapte etmek ve uygulamak, Sunduğumuz üründe kullanılan teknolojinin çevre ve İsg uyumlu olmasında öncü olmak, çevreyi ve doğayı koruyucu ve iyileştirici faaliyetleri desteklemek, 
 • Yürürlükteki uygulanabilir İSG ve çevreyle ilgili mevzuatlara uymak, İsg temsilcisi bulunduracağımızı taahhüt etmek.
 • Paydaş memnuniyetini en üst düzeyde tutmak , sürekli iyileştirmeyi firmamızda etkin bir şekilde yürütmek 
 • Kalite standartlarına, yasa ve tüzüklere uygun üretim yapmayı sağlamak
 • Üniversitenin hizmet kalitesini sürekli iyileştirme felsefesi ile artırmak.