1. Ana Sayfa
 2. Kurumsal
 3. Hakkımızda

Hakkımızda

 • 08 Temmuz 2020
 • 1786
Strateji ve Kalite Yönetim Ofisi 01.01.2017 tarihinde kurulmuş olup 2 personel ve birim kalite sorumluları ile çalışmalarını sürdürmektedir.
Strateji ve Kalite Yönetim Ofisi, üniversite bünyesinde yürütülen hizmet kalitesinin artırılması, süreç iyileştirme çalışmalarının yürütülmesi, hedeflerin belirlenmesi/izlenmesi, belgelendirme faaliyetlerinin yürütülmesi ve sürekliliğinin sağlanması gibi hususlarda çalışmalarını sürdürmektedir.
Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği’nin 23 Temmuz 2015 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesi sonrası KTO Karatay Üniversitesi Kalite Komisyonu oluşturulmuştur. Kalite Yönetim Ofisi ise Kalite Komisyonu’nun görevlerini desteklemek ve birimler arasında koordinasyonu sağlamak üzere çalışmalarını sürdürmektedir.
 • Kalite Yönetim Ofisi Üniversite bünyesinde yönetim sistemlerinin kurulması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması,
 • Kalite Yönetim Sistemi için gerekli dokümanların oluşturulması, takip ve kontrolünün yapılması
 • Üniversite genelinde yürütülen iş süreçlerinin veriminin arttırılması,
 • Kaliteli hizmet sunumunun sağlanması,
 • İç ve dış paydaşların stratejik hedeflerin belirlenmesi hususunda süreçlere katılımlarının sağlanması,
 • Sürekli iyileştirme felsefesinin tüm birim ve çalışanlar tarafından içselleştirilmesinin sağlanması,
 • Süreçlerinin değerlendirilmesi, geliştirilmesi, bağımsız dış değerlendirme süreciyle kalite düzeylerinin onaylanması ve tanınması,
 • Süreç ve üniversite hedeflerinin belirlenerek performans takibinin yapılması,
 • Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerin değerlendirilmesi,
 • Kurumsal göstergeleri belirlemek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütülmesi,
 • İç değerlendirme çalışmalarının yürütülmesi ve kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurumsal değerlendirme raporunun hazırlanarak üst yönetime sunulması hususlarında faaliyetlerini sürdürmektedir.
KTO Karatay Üniversitesi kurumsal yönetim anlayışı kalite yönetim sistemi standartları çerçevesinde sürdürülmekte olup ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi çatı olarak benimsenerek ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Kalite Yönetim Sistemi, ISO 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, Güvenli Kampüs ve Sıfır Atık Sistemi tek çatı altında toplanarak bütünsel ve entegre bir yapı kurulmuştur.