1. Ana Sayfa
 2. Kurumsal
 3. Hakkımızda

Hakkımızda

 • 08 Temmuz 2020
 • 641
KTO Karatay Üniversitesi Kalite Yönetim Ofisi 01.01.2017 yılında kurulmuştur. Ofis 1 Ofis Yöneticisi ve 16 Kalite Birim Sorumlusu tarafından çalışmalarını sürdürmektedir.

Üniversitemiz Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları 2017 yılından bu yana sürdürülmekte olup 08.03.2018 tarihinde ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesi ile tescillenmiştir. KTO Karatay Üniversitesi Türkiye’de ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesine sahip ilk vakıf üniversitesi olma özelliğine sahiptir.

ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi, KTO Karatay Üniversitesi çalışmalarında çatı olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda ISO 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi ve ISO 10002 Müşteri Memnuniyet Yönetim Sistemi Belgeleri için süreçler iyileştirilmiş olup belgelendirme süreci tamamlanmıştır. Böylelikle yönetim sistemleri ile kalite noktasında bütünleşik bir yapı kurulmuştur.

Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği’nin 23 Temmuz 2015 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesi sonrası KTO Karatay Üniversitesi Kalite Komisyonu oluşturulmuştur. Kalite Yönetim Ofisi ise Kalite Komisyonu’nun görevlerini desteklemek ve birimler arasında koordinasyonu sağlamak üzere çalışmalarına devam etmektedir.

Kalite Yönetim Ofisi
 • Üniversite bünyesinde yönetim sistemlerinin kurulması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması,
 • Kalite Yönetim Sistemi için gerekli dokümanların oluşturulması, takip ve kontrolünün yapılması
 • Üniversite genelinde yürütülen iş süreçlerinin veriminin arttırılması,
 • Kaliteli hizmet sunumunun sağlanması,
 • İç ve dış paydaşların stratejik hedeflerin belirlenmesi hususunda süreçlere katılımlarının sağlanması,
 • Sürekli iyileştirme felsefesinin tüm birim ve çalışanlar tarafından içselleştirilmesinin sağlanması,
 • Süreçlerinin değerlendirilmesi, geliştirilmesi, bağımsız dış değerlendirme süreciyle kalite düzeylerinin onaylanması ve tanınması,
 • Süreç ve üniversite hedeflerinin belirlenerek performans takibinin yapılması,
 • Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerin değerlendirilmesi,
 • Kurumsal göstergeleri belirlemek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütülmesi,
 • İç değerlendirme çalışmalarının yürütülmesi ve kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurumsal değerlendirme raporunun hazırlanarak üst yönetime sunulması hususlarında faaliyetlerini sürdürmektedir.