1. Ana Sayfa
 2. Kurumsal
 3. KTO Karatay Üniversitesi Politikaları

KTO Karatay Üniversitesi Politikaları

 • 08 Temmuz 2020
 • 1645
Kalite Politikası
Kalite politikamız, üniversitemizin misyonu ve vizyonu doğrultusunda eğitim, araştırma ve yönetim faaliyetlerinin tüm paydaşlarımızca benimsenen toplam kalite yönetimi anlayışı ile evrensel bilime, etik ilkelere ve hukuka dayalı, yenilikçi, sürekli iyileştirme esaslı olarak uygulanmaktadır. Bu kapsamda;
 • İç ve dış paydaş memnuniyetini ön planda tutmak,
 • Çalışanların gelişimlerine önem vermek ve desteklemek,
 • Üniversite bünyesinde yapılan sosyal sorumluluk projelerini desteklemek,
 • Sanayi-Üniversite iş birliği içerisinde projeler yürütmek,
 • İlgili mevzuat şartlarına uymak ve Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmek
kalite politikamızdır.

Paydaş Memnuniyet Politikası
KTO Karatay Üniversitesi olarak sağladığımız tüm hizmetlerin temel odağı olan “Paydaş Memnuniyeti” ni en üst düzeye taşımak ve sürdürülebilirliğini devam ettirmek için;
 • Hizmetlerimizi planlarken ve uygularken paydaş odaklı yaklaşımı benimsemeyi,
 • Paydaşlarımızı tanımayı, onların ihtiyaç ve beklentilerini doğru analiz etmeyi, bu ihtiyaç ve beklentileri tam zamanında karşılayarak, yüksek paydaş memnuniyetini sağlamayı ve bu faaliyetleri, sürekli ve sistematik olarak iyileştirmeyi,
 • Paydaşlarımızın geri bildirimlerini alma kanallarımızı sürekli geliştirmeyi,
 • Paydaşlarımızın geri bildirimlerini adillik, tarafsızlık ve gizlilik ilkesi ile değerlendirmeyi ve çözüm için gerekli desteği vermeyi ve sorunun kök nedenini bularak benzer sorunların tekrar yaşanmaması için gerekli süreç iyileştirmelerini yapmayı,
 • Kalite Politikamız, Temel Değerlerimiz ve paydaşlarımıza beyan ettiğimiz diğer şartlar ile uyumlu olarak, eğitim-öğretim ve diğer hizmet faaliyetlerimiz kapsamında yer alan standartlara ve yasal mevzuatlara uygun bir şekilde hizmet sunmayı,
 • Paydaş memnuniyeti çalışmalarının etkili biçimde yerine getirilmesi için gerekli tüm kaynakları temin etmeyi,
taahhüt ederiz.

Hijyen ve Sanitasyon Politikası
KTO Karatay Üniversitesi olarak sunduğumuz tüm hizmetlerin hijyen kurallarına uyularak temiz, düzenli, estetik değerlere uygun ve konfor sağlayıcı bir şekilde üretilmesi ve sürdürülmesi en temel hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bu anlamda;
 • Hizmet sunumunda Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi felsefe ve ilkelerini göz önünde bulundurarak çalışmalarımızı sürdürmeyi,
 • Toplum sağlının korunmasına yönelik hijyen ve sanitasyon standartlarına uymayı,
 • İnsan sağlığı için güvenli hizmet elde edilmesi için ortam ve kaynakları sağlamayı,
 • Paydaş memnuniyetini her hizmet sürecinde ön planda tutmayı,
 • Paydaşlarımızın sağlık, can güvenliği ve iş güvenliklerini sağlamak adına tüm riskleri en alt seviyelere indirerek; hijyen ve sanitasyon yönetim sistemini sürekli geliştirmeyi, taahhüt ederiz.
İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası
Laboratuvar hizmeti sunan üniversitemizde;
 • Hizmeti üreten çalışanımızın can güvenliğini, memnuniyetini ve hizmet kalitesini arttırmak için mesleki eğitimini teşvik etmek, 
 • İçinde yaşadığımız sosyal çevrenin, hizmet sunduğumuz paydaşlarımız, İSG bilincini ve memnuniyetini arttırıcı sektörel gelişmeleri ve iyileştirmeleri araştırmak, adapte etmek ve uygulamak, Sunduğumuz üründe kullanılan teknolojinin çevre ve İsg uyumlu olmasında öncü olmak, çevreyi ve doğayı koruyucu ve iyileştirici faaliyetleri desteklemek, 
 • Yürürlükteki uygulanabilir İSG ve çevreyle ilgili mevzuatlara uymak, İsg temsilcisi bulunduracağımızı taahhüt etmek.
 • Paydaş memnuniyetini en üst düzeyde tutmak , sürekli iyileştirmeyi firmamızda etkin bir şekilde yürütmek 
 • Kalite standartlarına, yasa ve tüzüklere uygun üretim yapmayı sağlamak
 • Üniversitenin hizmet kalitesini sürekli iyileştirme felsefesi ile artırmak.