İŞ AKIŞLARI

   İA-001 - Yeni Doküman Hazırlama İş Akışı

   İA-002 - Doküman Revizyonu İş Akışı

   İA-003 - Doküman İptali İş Akışı

   İA-004 - Üniversite ve Konukevi Yemekhane Denetleme İş Akışı

   İA-005 - Akademik Takvim Hazırlama İş Akışı

   İA-006 - ÖSYM Kontenjan Bildirim İş Akışı

   İA-007 - Ders Kayıt Organizasyonu İş Akışı

   İA-008 - Burs Süreci İş Akışı

   İA-009 - ÖSYM İlk Kayıt İş Akışı

   İA-010 - Mazeretli Kayıt İş Akışı

   İA-011 - Mazeretli Kayıt Yenileme İş Akışı

   İA-012 - Müfredat Hazırlanması ve Güncellenmesi İş Akışı

   İA-013 - Öğrencilere Ait İstatistiki Tablo Hazırlama İş Akışı

   İA-014 - Öğrenci Başarı Durum Listesi Hazırlama İş Akışı

   İA-015 - Özel Yetenek Sınavı ile Öğrenci Alımı İş Akışı

   İA-016 - Uluslararası Öğrenci Kabul Kayıt İş Akışı

   İA-017 - YÖKSİS'e Öğrenci Verilerinin Girilmesi İş Akışı

   İA-018 - Lisans-Önlisans Programlarında Askerlik Tecil İşlemleri İş Akışı

   İA-019 - Erasmus Süreci İş Akışı

   İA-020 - Yatay Geçiş İş Akışı

   İA-021 - Çift Anadal Programı İş Akışı

   İA-022 - Öğrenci Disiplin Soruşturması İş Akışı

   İA-023 - Sınav Tanımlama İş akışı

   İA-024 - DGS Kayıt ve Ders İntibak İş Akışı

   İA-025 - Ders Muafiyeti İş Akışı

   İA-026 - Öğrenci Belgesi Verme İş Akışı

   İA-027 - Maddi Hata Dilekçesi Verme iş akışı

   İA-028 - Not Bildirim Not Düzeltme İş Akışı

   İA-029 - Öğrenci Bilgilendirme İş Akışı

   İA-030 - Lisans Kayıt Dondurma İş Akışı

   İA-031 - İlişik Kesme İş Akışı

   İA-032 - Mezuniyet Ek-Tek Ders Sınav Hakkı İş Akışı

   İA-033 - Mezuniyet ve Diploma Hazırlama İş Akışı

   İA-035 - Lisans Mazeret Sınavları İş Akışı

   İA-036 - Yaz Stajı İş Akışı

   İA-037 - Dönem Stajı İş Akışı

   İA-038 - Kadrolu Öğretim Elemanı Kurum Dışı Görevlendirme İş Akışı

   İA-039 - Ders Saat Ücretli Öğretim Elemanı Görevlendirme İş Akışı

   İA-040 - Fakülte Kurulu Üyesi Seçimi İş Akışı

   İA-041 - Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi Seçimi İş Akışı

   İA-042 - Anabilim Dalı-Anasanat Dalı Başkanı Atama İş Akışı

   İA-043 - Dekan Yardımcısı-Müdür Yardımcısı Atama İş Akışı

   İA-044 - Bölüm Başkanı Atama İş Akışı

   İA-045 -

   İA-045 - Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Ataması

   İA-046 - Doktor Öğretim Üyesi Atama İş Akışı

   İA-047 - Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi Atama İş Akışı

   İA-048 - Profesör-Doçent Atama İş Akışı

   İA-049 - Okutman Atama İş Akışı

   İA-050 - Okutman İzin İşlemleri İş Akışı

   İA-051 - Bölüm Başkanı ve Dekan Yardımcıları İzin İşlemleri İş Akışı

   İA-052 - Dekan Müdür Rektör Danışmanı Rektör Yardımcısı İzin İşlemleri İş Akışı

   İA-053 - Akademik Personel İzin İşlemleri İş Akışı

   İA-054 - İdari Personel Yıllık İzin Mazeret İzni İş Akışı

   İA-055 - Doğum İzni ve Kısmi Çalışma İş Akışı

   İA-056 - Doğum Öncesi ve Sonrası İşlemleri İş Akışı

   İA-057 - Süt İzni İşlemleri İş Akışı

   İA-058 - İdari Personel İşe Alım İş Akışı

   İA-059 - Güvenlik Soruşturması İş Akışı

   İA-060 - Kurum İçi Oryantasyon İş Akışı

   İA-061 - Personel Eğitim İşlemleri İş Akışı

   İA-062 - Medeni Durum, Soyadı, Agi Değişikliği İş Akışı

   İA-063 - İdari Turnike İşlemleri İş Akışı

   İA-064 - İdari Personel Sözleşme Yenileme

   İA-065 - Akademik Personel Sözleşme Yenileme İş Akışı

   İA-066 - Ders Saat Ücretli Öğretim Elemanı Ücret Ödemesi İş Akışı

   İA-067 - İdari ve Akademik Personel Maaş Ödemesi İş Akışı

   İA-068 - E-Bildirge İş Akışı

   İA-069 - Otomatik BES İş Akışı

   İA-070 - Oto Bes Giriş Çıkış İşlemleri İş Akışı

   İA-071 - Maaş Haciz Müzekkereleri İş Akışı

   İA-072 - Maaş Kriterleri Değişiklik İş Akışı

   İA-073 - Emeklilik İşlemleri İş Akışı

   İA-074 - Personel İşten Ayrılış İş Akışı

   İA-075 - Lisansüstü Program Açma İş Akışı

   İA-076 - Lisansüstü Müfredat Hazırlanması İş Akışı

   İA-077 - Lisansüstü Haftalık Ders Programı Hazırlama İş Akışı

   İA-078 - Lisansüstü Programlara Ön Kayıt Süreci İş Akışı

   İA-079 - Enstitü Kesin Kayıt İş Akışı

   İA-080 - Lisanüstü Özel Öğrenci İş Akışı

   İA-081 - Lisansüstü Kayıt dondurma İş Akışı

   İA-082 - Lisansüstü Askerlik Terhis İşlemleri İş Akışı

   İA-083 - Tez-Proje Danışman Atama İş Akışı

   İA-084 - Tez-Proje Danışman Değişikliği İş Akışı

   İA-085 - Tez Proje Öneri Dilekçesi Alma İş Akışı

   İA-086 - Lisansüstü Seminer İş Akışı

   İA-087 - Lisansüstü Maddi Hata Dilekçesi Verme İş Akışı

   İA-088 - Tez- Proje Konusu Değişikliği İş Akışı

   İA-089 - Tez Savunma İş Akışı

   İA-090 - Tezsiz Yüksek Lisans Proje Teslim İş Akışı

   İA-091 - Mezuniyet (Tez) İş Akışı

   İA-092 - Bilimsel Hazırlık İş Akışı

   İA-093 - Lisansüstü Yatay Geçiş İş Akışı

   İA-094 - Enstitü Yönetim Kurulu Üye Seçimi İş Akışı

   İA-095 - Enstitü Yönetim Kurulu-Enstitü Kurul Toplantısı İş Akışı

   İA-096 - Mazeret Sınavı İş Akışı

   İA-097 - Açık Eksiltme Usulü Satınalma İş Akışı

   İA-098 - Doğrudan Temin Satın Alma İş Akışı

   İA-099 - Kapalı Teklif Usulü Satınalma İş Akışı

   İA-100 - Günlük Kasa Tahsilat İş Akışı

   İA-101 - Kasa Tediye İşlemleri İş Akışı

   İA-102 - Proje Ödemeleri İş Akışı

   İA-103 - Erasmus Ödemeleri İş Akışı

   İA-104 - Asistan Öğrenci Ödemeleri İş Akışı

   İA-105 - Satınalma Faturalarının İşlenmesi İş Akışı

   İA-106 - Mevcut Öğrenci Kayıt İş Akışı

   İA-107 - Yemek Maliyet Dağılımı İş Akışı

   İA-108 - Demirbaş Temin İş Akışı

   İA-109 - Demirbaş Bakım ve Tamir İş akışı

   İA-110 - Demirbaş Zimmet Kaydını Düşürme

   İA-111 - KHK ile Gelen Öğrenci İş Akışı

   İA-112 - Taşeron Kıdem Tazmiatı Ödenme İş Akışı

   İA-113 - Yeni Kayıt İşlemleri İş Akışı

   İA-114 - Adli Davaların Takibi İş Akışı

   İA-115 - İdari Davaların Takibi İş Akışı

   İA-116 - Hukuki Mutaala Talebi İş Akışı

   İA-117 - Yönerge Yönetmelik Değerlendirme İş Akışı

   İA-118 - Sözleşme Protokol Değerlendirme İş Akışı

   İA-118 - Sözleşme Protokol Değerlendirme İş Akışı

   İA-119 - Üniversite Gelen Evrak Kayıt İş Akışı

   İA-120 - Üniversite Giden Evrak İş Akışı

   İA-121 - Gelen-Giden Evrak Arşiv İş Akışı

   İA-122 - KAYSİS (DETSİS) İşlemleri İş Akışı

   İA-123 - GİS İşlemleri İş Akışı

   İA-124 - Üniversite Merkez Kurma İş Akışı

   İA-125 - Üniversite Muhaberat (Posta-Kargo) İş Akışı

   İA-126 - Üniversitede Bölüm Açılması İş Akışı

   İA-127 - Üniversite Yönetim Kurulu İş Akışı

   İA-128 - Üniversite Senato İş Akışı

   İA-129 - Üniversite Mütevelli Heyet Toplantısı İş Akışı

   İA-130 - Üniversitede Komisyonların Kurulması ve Komisyonlarda Görevlendirme İş Akışı

   İA-133 - E Posta Açma Kapatma İşlemleri İş Akışı

   İA-134 - Güvenli Erişimin Sağlanması

   İA-135 - Kablolu-Kablosuz Ağ Alt Yapı Çalışmaları

   İA-137 - Veri Tabanı Kurulumu İş Akışı

   İA-138 - Veri Tabanı Performans ve Bakım İşlemleri İş Akışı

   İA-139 - Web Sayfaları Alan Adı İşlemleri

   İA-140 - Web Sayfası Yapım İş Akışı

   İA-141 - Bilgi İşlem Bakım Onarım İş Akışı

   İA-142 - Sunucu Kurulumu İş Akışı

   İA-144 - Yazılım Projelerinde Güncelleme İş Akışı

   İA-145 - Etkinlik Organizasyonu İş Akışı

   İA-146 - Öğrenci Topluluğu Kurulması İş Akışı

   İA-147 - Öğrenci Topluluğu Etkinlik Düzenleme İş Akışı

   İA-148 - Spor Takımları İşlemleri İş Akışı

   İA-149 - Seminer Süreci İş Akışı

   İA-150 - Tercih Danışmanlığı Süreci İş Akışı

   İA-151 - Rehberlik Danışmanlık Süreci İş Akışı

   İA-152 - Kütüphane Veri Tabanları İş Akışı

   İA-153 - İA-153-Koleksiyon Geliştirme-Satınalma İş Akışı

   İA-154 - Kütüphane ve Okuyucu Hizmetleri İş Akışı

   İA-155 - Kitap Kataloglama ve Sınıflandırma İş Akışı

   İA-156 - Kütüphaneler Arası Kitap Ödünç Alma İş Akışı

   İA-157 - Kütüphaneler Arası Kitap Ödünç Verme İş Akışı

   İA-158 - TUBESS Tez-Makale Talebi İş Akışı

   İA-159 - Kütüphane Üyelik İşlemleri ve Danışma Hizmetleri İş Akışı

   İA-160 - Kismi Zamanlı Çalışan Asistan Öğrenci İş Akışı

   İA-161 - Sektör Danismanlığı İş Akışı

   İA-162 - Bordro ve Puantaj Kayıtları İş Akışı

   İA-163 - SGK E-Bildirge Hazırlanması İş Akışı

   İA-164 - SGK İşe Giriş - İşten Ayrılış İş Akış

   İA-165 - Mezun Öğrenci İşlemleri İş Akışı

   İA-166 - Ar-Ge, Proje ve İnovasyon-Yayın Teşvik İş Akışı

   İA-167 - Akademisyen Görevlendirmesi( Kongre, Sempozyum, Çalıştay) İş Akışı

   İA-168 - Öğrenci Görevlendirme İş Akışı

   İA-169 - TTO Proje Yazma İş Akışı

   İA-170 - Dış Kaynaklı Proje Başvurusu İş Akışı

   İA-171 - Web Duyuru İş Akışı

   İA-172 - TTO Etkinlik Planlanması İş Akışı

   İA-173 - İSG Kurul Toplantıları Düzenlenmesi İş Akışı

   İA-174 - İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim İş Akışı

   İA-175 - Yangın Tatbikatı ve Eğitimi İş Akışı

   İA-176 - KARSEM Eğitim Süreci İş Akışı

   İA-177 - KARSEM Yapı İnceleme İş Akışı

   İA-178 - KARSEM Elektrik Ruhsatlandırma İş Akışı

   İA-179 - Ulusal ve Uluslararası Sempozyum Organizasyonu İş Akışı

   İA-180 - KARSET Kitap, Bildiri Kitabı ve Yayın İş Akışı

   İA-181 - Kitap Bandrol Alımı İş Akışı

   İA-182 - Kitap ISBN Alımı İş Akışı

   İA-183 - Davetiye Çiçek Tebrik Yazısı İş Akışı

   İA-184 - Özel Kalem Randevu Talep İş Akışı

   İA-185 - Yönetici Vekalet ve Görevlendirme İş Akışı

   İA-186 - Basılı Materyallerin Grafik Tasarım İş Akışı

   İA-187 - Depo Materyal Teslim alma İş Akışı

   İA-188 - Görsel Tasarım Hazırlama İş Akışı

   İA-189 - Haber Oluşturma İş Akışı

   İA-190 - Tanıtım Materyal Gönderimi İş Akışı

   İA-191 - Tercih Fuarları İş Akışı

   İA-192 - Üniversite Tanıtımı Kampüs Turu İş Akışı

   İA-193 - Web Tasarım ve Yönetim İş Akışı

   İA-194 - Medya Planı Hazırlama İş Akışı

   İA-195 - Tanıtım Stratejisi Belirleme İş akışı

   İA-196 - İftar Organizasyonu İş Akışı

   İA-197 - Sosyal Medya İş Akışı

   İA-198 - Kampüs Turu İş Akışı

   İA-199 - Etkinlik Video Çekimi İş Akışı

   İA-200 - Odak Grup İş Akışı

   İA-201 - Bölüm Çekimleri İş Akışı

   İA-202 - Kart Basımı İş Akışı

   İA-203 - Siber Olaylara Müdahale İş Akışı

   İA-204 - Rehberlik Araştırma Merkezi Ziyaret-Eğitim Fuarı İş Akışı

   İA-205 - Tanıtım Kiti İş Akışı

   İA-206 - Üniversitede 1 Gün İş Akışı

   İA-207 - Görev Emri Düzenleme İş Akışı

   İA-208 - İdari Personel Atanma ve Yükselme Süreci İş Akışı

   İA-209 - Zimmetli Aşya Kaybolması-Hasar Görmesi İş Akışı

   İA-210 - Lisansüstü Bursiyer-Yardımcı Asistan İş Akışı

   İA-211 - Öğrenci-Personel Kartı Yenileme İş Akışı

   İA-212 - İhaleye Hazırlık İş Akışı

   İA-213 - İhale İlanı İş Akışı

   İA-214 - İhale Başvuru Süreci İş Akışı

   İA-215 - İhale Gerçekleştirilmesi İş Akışı

   İA-216 - Kıdem Tazminatı İş Akışı