LİSTELER

   LS-001 - Ana Doküman Listesi

   LS-002 - Düzenleyici Faaliyet (DF) Takip Listesi

   LS-003 - Periyodik Bakım Takip Listesi

   LS-005 - KTO Karatay Üniversitesi Üniversite Yönetim Kurulu Hazirun

   LS-006 - KTO Karatay Üniversitesi Üniversite Senato Hazirun

   LS-007 - KTO Karatay Üniversitesi Üniversite Mütevelli Heyet Hazirun

   LS-008 - Üniversite Bünyesinde Kullanılan Yazılım Listesi

   LS-009 - Akademik Yükseltilme, Atanma ve Değerlendirme Komisyonu

   LS-010 - Bologna Eşgüdüm Komisyonu

   LS-011 - Burs Komisyonu Listesi

   LS-012 - Engelli Birim Kurulu

   LS-013 - HEK Komisyonu Listesi

   LS-014 - İlaç ve Tıbbi Cihaz Dışı Araştırmalar Etik Kurulu Listesi

   LS-015 - İnsan Araştırmaları Etik Kurulu Listesi

   LS-016 - İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Listesi

   LS-017 - Kantin, Yemekhane ve Kafeterya Hizmetlerinin Takibi ve Kontrolü Komisyonu Listesi

   LS-018 - Kütüphane Komisyonu Listesi

   LS-020 - Demirbaş Zimmet Komisyonu Listesi

   LS-023 - Kalite Güvence Komisyonu

   LS-025 - Birim Kalite Sorumluları Listesi

   LS-026 - KTO Karatay Üniversitesi Enerji Verimliliği Komisyonu

   LS-027 - İhale Dosyasında Olması Gereken Evraklar Listesi

   LS-028 - KTO Karatay Üniversitesi Tedarikçi Listesi

   LS-029 - Üniversite Danışma Kurulu Listesi

   LS-030 - Teknik Programlar Danışma Kurulu

   LS-031 - Sağlık Programları Danışma Kurulu

   LS-032 - Sosyal ve Beşeri Programlar Danışma Kurulu

   LS-033 - KTO Karatay Üniversitesi Akademik Danışma Kurulu

   LS-034 - Kalite Güvence Komisyonu Strateji Alt Çalışma Grubu