LİSTELER

Akademik Birimler Koordinatörlüğü

Bu birim için LİSTE türünde doküman bulunmuyor.


Destek Hizmetleri Koordinatörlüğü

Bu birim için LİSTE türünde doküman bulunmuyor.


Hukuk Müşavirliği

Bu birim için LİSTE türünde doküman bulunmuyor.


İletişim Koordinatörlüğü

Bu birim için LİSTE türünde doküman bulunmuyor.


İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü

Bu birim için LİSTE türünde doküman bulunmuyor.


Kalite Yönetim Ofisi

   LS-001 - Ana Doküman Listesi
   LS-002 - Düzenleyici Faaliyet (DF) Takip Listesi
   LS-003 - Periyodik Bakım Takip Listesi
   LS-005 - KTO Karatay Üniversitesi Üniversite Yönetim Kurulu Hazirun
   LS-006 - KTO Karatay Üniversitesi Üniversite Senato Hazirun
   LS-007 - KTO Karatay Üniversitesi Üniversite Mütevelli Heyet Hazirun
   LS-009 - Akademik Yükseltilme, Atanma ve Değerlendirme Komisyonu
   LS-010 - Bologna Eşgüdüm Komisyonu
   LS-011 - Burs Komisyonu Listesi
   LS-012 - Engelli Birim Kurulu
   LS-013 - HEK Komisyonu Listesi
   LS-014 - İlaç ve Tıbbi Cihaz Dışı Araştırmalar Etik Kurulu Listesi
   LS-015 - İnsan Araştırmaları Etik Kurulu Listesi
   LS-016 - İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Listesi
   LS-017 - Kantin, Yemekhane ve Kafeterya Hizmetlerinin Takibi ve Kontrolü Komisyonu Listesi
   LS-018 - Kütüphane Komisyonu Listesi
   LS-020 - Demirbaş Zimmet Komisyonu Listesi
   LS-023 - Kalite Güvence Komisyonu
   LS-025 - Birim Kalite Sorumluları Listesi
   LS-026 - KTO Karatay Üniversitesi Enerji Verimliliği Komisyonu
   LS-029 - Üniversite Danışma Kurulu Listesi
   LS-030 - Teknik Programlar Danışma Kurulu
   LS-031 - Sağlık Programları Danışma Kurulu
   LS-032 - Sosyal ve Beşeri Programlar Danışma Kurulu
   LS-033 - KTO Karatay Üniversitesi Akademik Danışma Kurulu
   LS-034 - Kalite Güvence Komisyonu Strateji Alt Çalışma Grubu
   LS-035 - Strateji Geliştirme Kurulu
   LS-036 - KVKK Komisyonu
   LS-037 - Açık Bilim ve Açık Erişim Komisyonu
   LS-040 - ISO 9001 KYS Belgeli Personel Listesi
   LS-041 - ISO 27001 BGYS Belgeli Personel Listesi


Kariyer ve Gelişim Ofisi

Bu birim için LİSTE türünde doküman bulunmuyor.


Karset

Bu birim için LİSTE türünde doküman bulunmuyor.


Karsem

Bu birim için LİSTE türünde doküman bulunmuyor.


Kütüphane ve Müze Yönetimi Koordinatörlüğü

Bu birim için LİSTE türünde doküman bulunmuyor.
Öğrenci İşleri Koordinatörlüğü

Bu birim için LİSTE türünde doküman bulunmuyor.


Sağlık, Kültür ve Sportif Aktiviteler Koordinatörlüğü

Bu birim için LİSTE türünde doküman bulunmuyor.


Teknoloji Transfer Ofisi

Bu birim için LİSTE türünde doküman bulunmuyor.


Yazı İşleri Koordinatörlüğü

Bu birim için LİSTE türünde doküman bulunmuyor.