Karatay Üniversitesi Kalite Yönetim Sistemi KTO Karatay Üniversitesi Kalite Birimi Üniversite idari ve akademik süreçlerinin iyileştirilmesi ve standart hale getirilmesi, verimliliğin arttırılması, iç ve dış paydaş memnuniyetinin en yüksek seviyede tutulması ve kaliteli hizmet sunulması amacıyla 01.01.2017 tarihinde kurulmuştur.

Birim çalışmaları; personel eğitimleri ile başlamış olup, süreçlerin gözden geçirilerek atıl süreçlerin ortadan kaldırılması ve verimliliğin arttırılması ön planda tutularak iyileştirme çalışmaları ile bilgi ve belgelerin dokümante edilmesi ile sürdürülmektedir.