KALİTE POLİTİKASI

 

 

Kalite politikamız, üniversitemizin misyonu ve vizyonu doğrultusunda eğitim, araştırma ve yönetim faaliyetlerinin tüm paydaşlarımızca benimsenen toplam kalite yönetimi anlayışı ile evrensel bilime, etik ilkelere ve hukuka dayalı, yenilikçi, sürekli iyileştirme esaslı olarak uygulanmaktadır.

Bu kapsamda;

ü  İç ve dış paydaş memnuniyetini ön planda tutmak,

ü  Çalışanların gelişimlerine önem vermek ve desteklemek,

ü  Üniversite bünyesinde yapılan sosyal sorumluluk projelerini desteklemek,

ü  Sanayi-Üniversite iş birliği içerisinde projeler yürütmek,

ü  İlgili mevzuat şartlarına uymak ve Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmek kalite politikamızdır.