GÖREV TANIMLARI

   GT-008 - Öğrenci İşleri Koordinatörü Görev Tanımı

   GT-009 - Öğrenci İşleri Koordinatör Yardımcısı Görev Tanımı

   GT-010 - Öğrenci İşleri Uzmanı Görev Tanımı

   GT-011 - Öğrenci İşleri Koordinatörlüğü Uzman Yardımcısı

   GT-012 - Öğrenci İşleri İdari Personeli Görev Tanımı

   GT-013 - Öğrenci Bilgi Sistemleri Yöneticisi Görev Tanımı

   GT-014 - Akademik Birimler Koordinatörü Görev Tanımı

   GT-015 - Akademik Birimler Koordinatör Yardımcısı Görev Tanımı

   GT-016 - Fakülte Sekreteri-Görev Tanım Formu

   GT-017 - Akademik Birimler Koordinatörlüğü Uzman Yrd.İdari Personel Görev Tanımı

   GT-018 - Enstitü Sekreteri - Görev Tanım Formu

   GT-019 - Enstitü İdari Personel-Görev Tanımı

   GT-020 - İnsan Kaynakları Koordinatör Görev Tanımı

   GT-021 - İnsan Kaynakları Koordinatör Yardımcısı Görev Tanımı

   GT-022 - İnsan Kaynakları İdari Personeli Görev Tanımı

   GT-023 - İnsan Kaynakları Ofis Yöneticisi Görev Tanımı

   GT-024 - İnsan Kaynakları Uzman Görev Tanımları

   GT-025 - Mali İşler Koordinatörü Görev Tanımı

   GT-026 - Mali İşler Koordinatör Yardımcısı Görev Tanımı

   GT-027 - Mali İşler Uzmanı Görev Tanımı

   GT-028 - Süreç Yönetimi Uzmanı Görev Tanımı

   GT-029 - Kaynak Yönetimi Uzmanı Görev Tanımı

   GT-030 - Ayniyat ve Lojistik Uzmanı Görev Tanımı

   GT-031 - Satın Alma Ofis Yöneticisi Görev Tanımı

   GT-032 - Satın Alma Uzman Yardımcısı Görev Tanımı

   GT-033 - Hukuk Müşaviri Görev Tanımı

   GT-034 - Yazı İşleri Koordinatörü Görev Tanımı

   GT-035 - Yazı İşleri Uzmanı Görev Tanımı

   GT-036 - EBYS Uzmanı Görev Tanımı

   GT-037 - Yazı İşleri İdari Personel Görev Tanımı

   GT-038 - Bilgi İşlem Koordinatörü

   GT-039 - Bilgi İşlem Koordinatör Yardımcısı

   GT-040 - Yazılım Uzmanı

   GT-041 - Sistem Destek Uzmanı

   GT-042 - Kalite Uzmanı Görev Tanımı

   GT-043 - İş Güvenliği Uzmanı Görev Tanımı

   GT-044 - Özel Güvenlik Görevlisi Görev Tanımı

   GT-045 - Temzilik Hizmetleri Personeli Görev Tanımı

   GT-046 - Ulaşım Hizmetleri Personeli Görev Tanımı

   GT-047 - SKS Koordinatörü Görev Tanımı

   GT-048 - Öğrenci Toplulukları Uzmanı Görev Tanımı

   GT-049 - Rehber Danışman Görev Tanımı

   GT-050 - Sportif Faaliyetler Uzmanı Görev Tanımı

   GT-051 - SKS Uzman Yardımcısı Görev Tanımı

   GT-052 - Kütüphane ve Müze Yönetim Koordinatörü İş Akışı

   GT-053 - Kütüphane ve Müze Yönetim Uzmanı Görev Tanımı

   GT-054- - Kütüphane ve Müze Yönetim Koordinatörlüğü İdari Personeli - Koleksiyon Kayıt

   GT-055 - Kütüphane ve Müze Yönetim Koordinatörlüğü İdari Personeli

   GT-056 - Mezun İlişkiler Uzmanı

   GT-057 - Tahakkuk İşlemleri Uzmanı

   GT-058 - Teknoloji Transfer Ofisi Yöneticisi

   GT-059 - KARSEM Müdür Görev Tanımı

   GT-060 - KARSEM Müdür Yardımcısı Görev Tanımı

   GT-061 - KARSEM Eğitim Danışmanı Görev Tanımı

   GT-062 - KARSET Müdür Yardımcısı Görev Tanımı

   GT-063 - KARYAY Görev Tanımı

   GT-064 - Makam Özel Kalem Görev Tanımı

   GT-065 - İletişim Koordinatörü Görev Tanımı

   GT-066 - Tanıtım Ofis Yöneticisi Görev Tanımı

   GT-067 - Medya Uzmanı Görev Tanımı

   GT-068 - Sosyal Medya Uzmanı Görev Tanımı

   GT-069 - Grafik Tasarım Uzmanı Görev Tanımı

   GT-070 - Web Tasarım ve Yönetim Uzm. Yrd. Görev Tanımı

   GT-071 - Ofis Destek Personeli Görev Tanımı

   GT-072 - Görsel Medya Uzmanı Görev Tanımı

   GT-073 - Çağrı Merkezi Destek Personeli Görev Tanımı

   GT-074 - Tanıtım İdari Personel Görev Tanımı

   GT-075 - Teknik Destek Personeli Görev Tanımı

   GT-078 - Yazı İşleri Uzman Yardımcısı Görev Tanımı

   GT-079 - Destek Hizmetler Koordinatörü Görev Tanımı

   GT-080 - Destek Hizmetleri Koordinatör Yardımcısı Görev Tanımı

   GT-081 - Destek Hizmetleri Koordinatörlüğü İdari Personel Görev Tanımı