FORMLAR

   FR-0001 - İş Akış Süreci Formu

   FR-0002 - Doküman Talep Formu

   FR-0003 - Genel Doküman Formu

   FR-0004 - Düzeltici Faaliyet Formu

   FR-0005 - Görev Tanım Formu

   FR-0006 - Destek Hizmetleri Koordinatörlüğü Oryantasyon Formu

   FR-0007 - Hukuk Müşavirliği Oryantasyon Formu

   FR-0008 - İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü Oryantasyon Formu

   FR-0009 - Uluslarası Programlar Ofisi Oryantasyon Formu

   FR-0010 - İSG Yıllık Değerlendirme Formu

   FR-0011 - İSG Kurul Toplantı Karar Formu

   FR-0012 - Yönetim Gözden Geçirme Rapor Formatı

   FR-0013 - Dilek, Öneri ve Şikayet Değerlendirme Raporu Formu

   FR-0015 - Yönetmelik Yönerge Değerlendirme Formu

   FR-0016 - Proses Kartı

   FR-0017 - İş Güvenliği Uzmanı Hizmet Çizelgesi

   FR-0018 - Akademik Birimler Koordinatörlüğü Oryantasyon Formu

   FR-0019 - İletişim Koordinatörlüğü Oryantasyon Formu

   FR-0020 - Kalite Yönetim Ofisi Oryantasyon Formu

   FR-0021 - Kütüphane ve Müze Koordinatörlüğü Oryantasyon Formu

   FR-0022 - Mali İşler Koordinatörlüğü Oryantasyon Formu

   FR-0023 - Öğrenci İşleri Koordinatörlüğü Oryantasyon Formu

   FR-0024 - Teknoloji Transfer Ofisi Oryantasyon Formu

   FR-0025 - SKS Koordinatörlüğü Oryantasyon Formu

   FR-0026 - Yazı İşleri Koordinatörlüğü Oryantasyon Formu

   FR-0027 - Temel Oryantasyon Formu

   FR-0028 - İş Başı Oryantasyon Değerlendirme Formu

   FR-0029 - Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Oryantasyon Formu

   FR-0030 - Zorunlu Staj Formu

   FR-0031 - Sağlık Yardım Beyan ve Taahütnamesi

   FR-0032 - Staj Devam Çizelgesi

   FR-0033 - Staj Değerlendirme Formu

   FR-0034 - Performans Değerlendirme Formu

   FR-0035 - Asistan Öğrenci Performans Degerlendirme Formu

   FR-0036 - Lisansüstü Programlara Başvuru Formu

   FR-0037 - Özel Öğrenci Başvuru Formu

   FR-0038 - Lisansüstü Yatay Geçiş Başvuru Formu

   FR-0039 - Tezli Yüksek Lisans Programından Tezsiz Yüksek Lisans Programına Geçiş Formu

   FR-0040 - Tezsiz Yüksek Lisans Programından Tezli Yüksek Lisans Programına Geçiş Formu

   FR-0041 - Lisansüstü Ders Kayıt Formu

   FR-0042 - Ders Ekleme-Çıkarma Dilekçesi

   FR-0043 - Lisansüstü Ders Saydırma Dilekçesi

   FR-0044 - Tez Danışmanı İstem Dilekçesi

   FR-0045 - Proje Danışmanı İstem Dilekçesi

   FR-0046 - Danışmanlıktan Ayrılma Dilekçesi

   FR-0047 - Tez Danışmanı Değişikliği Dilekçesi

   FR-0048 - Proje Danışmanı Değişikliği Dilekçesi

   FR-0049 - Tez Öneri Dilekçesi

   FR-0050 - Proje Öneri Dilekçesi

   FR-0051 - Tez Konusu Değişikliği Dilekçesi

   FR-0052 - Proje Konusu Değişikliği Dilekçesi

   FR-0053 - Lisansüstü Akademik İzin Dilekçesi

   FR-0054 - İlişik Kesme Dilekçesi

   FR-0054 - Lisansüstü İlişik Kesme Dilekçesi

   FR-0055- - Lisansüstü Özgeçmiş Formu

   FR-0056 - Proje Değerlendirme Dilekçesi

   FR-0057 - Proje Teslim Formu

   FR-0058 - Tezsiz Yüksek Lisans Geçici Mezuniyet Dilekçesi

   FR-0059 - Orijinallik Raporu

   FR-0060 - Tez Savunma İlanı Bilgi Formu

   FR-0061 - Tez Savunma Onay Dilekçesi

   FR-0062 - Jüri Üyelerine Tez Teslim Taahhüt Formu

   FR-0063 - Jüri Üyelerine Tez Teslim Formu

   FR-0064 - Tez Biçimsel Değerlendirme Formu

   FR-0065 - Tez Savunma Sınavı Tutanağı ve Değerlendirme Formu

   FR-0066 - Savunma Sonrası Tez Teslim

   FR-0067 - Tezli Yüksek Lisans Geçici Mezuniyet Dilekçesi

   FR-0068 - Tez - Proje Sırtlığı

   FR-0069 - CD Kapağı

   FR-0070 - Lisansüstü Seminer Bilgi Formu

   FR-0071 - Seminer Toplantı Tutanağı

   FR-0072 - Akademik Personel Günlük Mazeret İzin Formu

   FR-0073 - Akademik Personel Saatlik İzin Formu

   FR-0074 - Akademik Personel Ücretsiz İzin Formu

   FR-0075 - Akademik Personel Yıllık İzin Formu

   FR-0076 - Eğitim İhtiyaç Talep Formu

   FR-0077 - Akademik Personel Yıllık İzin Formu (Yıllık İzni Bulunmayan)

   FR-0078 - Akademik ve İdari Personel İşe Giriş Gerekli Evraklar Listesi

   FR-0079 - Atama Jürilerinde Görev Alan Öğretim Üyesi Ücret Talep Formu

   FR-0080 - Ders Saat Ücretli Görevlendirme Bilgi Formu ve Gerekli Evraklar Listesi

   FR-0081 - Doğum İzni Sonrası 6 Aylık Ücretsiz İzin Dilekçesi

   FR-0082 - Eksik Gün Çalışan Akademik Personel Yılılk İzin Mahsup Belgesi

   FR-0083 - Eksik Günlü Akademik Personel Yıllık İzin Formu

   FR-0084 - Eksik Günlü Akademik Personel Yıllık İzin Formu (Yıllık İzni Bulunmayan)

   FR-0085 - Emzirme İzni Dilekçesi

   FR-0086 - FR-0086-Fazla Çalışma Cetveli

   FR-0087 - Fazla Çalışma İzin Formu

   FR-0088 - Fazla Çalışma Onay Formu

   FR-0089 - İbraname

   FR-0090 - İdari Personel Dış Görevlendirme Formu

   FR-0091 - İdari Personel Fazla Çalışma Karşılığı Serbest Zaman Kullandırma Formu

   FR-0092 - İdari Personel Günlük Mazeret İzin Formu

   FR-0093 - İdari Personel İş Başvuru Formu

   FR-0094 - İdari Personel Saatlik İzin Formu

   FR-0095 - İdari Personel Ücretsiz İzin Formu

   FR-0096 - İdari Personel Yıllık İzin Formu

   FR-0097 - İdari Personel Yıllık İzin Formu (Yıllık İzni Bulunmayan)

   FR-0098 - İdari Personel Yönetmeliği Tebliğ Yazısı

   FR-0099 - İstifa Dilekçesi Örneği (Akademik)

   FR-0100 - İş Analizi Formu

   FR-0101 - İş Arama İznini Toplu Kullanma Dilekçesi

   FR-0102 - İşe Giriş Periyodik Muayene Formu

   FR-0103 - Koordinatör - Ofis Yöneticisi Yıllık İzin Formu

   FR-0104 - Muayene İstek Formu

   FR-0105 - Öğretim Elemanı Başvuru Formu

   FR-0106 - Personel Bilgi Formu

   FR-0107 - Personel İlişik Kesme Formu (Akademik)

   FR-0108 - Personel İlişik Kesme Formu (İdari)

   FR-0109 - Uygulama Merkezi Günlük Mazeret İzin Formu

   FR-0110 - Uygulama Merkezi Saatlik İzin Formu

   FR-0111 - Uygulama Merkezi Yıllık İzin Formu

   FR-0112 - Yabancı Diller Okutman Günlük Mazeret İzin Formu

   FR-0113 - Yabancı Diller Okutman Saatlik İzin Formu

   FR-0114 - Yabancı Diller Okutman Yıllık İzin Formu

   FR-0115 - Yabancı Diller Okutman Yıllık İzin Formu (Yıllık İzni Bulunmayan)

   FR-0116 - Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuru Formu

   FR-0117 - Kariyer ve Gelişim Ofisi Oryantasyon Formu

   FR-0118 - KARSEM Oryantasyon Formu

   FR-0119 - KARSET Oryantasyon Formu

   FR-0120 - KARYAY Oryantasyon Formu

   FR-0121 - KTO KAR-DİL Oryantasyon Formu

   FR-0122 - İletişim Kayıt Formu

   FR-0123 - Fuar Sonuç Raporu

   FR-0124 - Görevlendirme Konaklama ve Ulaşım Bilgi Formu

   FR-0125 - Araç Görev Formu

   FR-0126 - Server Odası Bakım Kontrol Çizelgesi

   FR-0127 - Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Teknik Rapor Formu

   FR-0128 - Laboratuvar Bakım Çizelgesi

   FR-0129 - Yazılım Geliştirme Hizmeti Talep Formu

   FR-0130 - Yedekleme Kontrol Çizelgesi

   FR-0131 - Özel Eğitim Kurumlarında Uygulama Dersi Değerlendirme Formu

   FR-0132 - Özel Eğitim Kurumlarında Yaz Stajı BEP Dosyası

   FR-0133 - Yönetici Rapor Formu

   FR-0135 - Müfredat Güncelleme Formu

   FR-0136 - Personel Destek Bursu- Lisans Önlisans

   FR-0137 - Personel Destek Bursu-Lisansüstü

   FR-0139 - Sporcu Bursları Başvuru Formu

   FR-0141 - Giriş Yüksek Başarı Bursu Başvuru Formu

   FR-0142 - Programlara İlk Kayıt Tarihleri Çizelgesi Formu

   FR-0143 - Uluslararası Öğrenci Kontenjan Çizelgesi Formu

   FR-0143 - Uluslararası Öğrenci Kontenjan Çizelgesi Formu

   FR-0144 - KEPT Bilgilendirme Formu

   FR-0146 - Çift Anadal Yan Dal Protokol Formu

   FR-0147 - Lisans İlişik Kesme Formu

   FR-0148 - Not Sistemleri Eşdeğerlilik Tablosu

   FR-0149 - Öğrenci Kimlik Kartı Başvuru Formu

   FR-0150 - Öğrenci Özlük Bilgi Formu

   FR-0151 - Yabancı Uyruklu Öğrenci Bilgi Formu

   FR-0152 - ÇAP Transfer Dersler Formu

   FR-0153 - Çift Anadal Yan Dal Ders Kayıt Formu

   FR-0154 - Pasaport Harcı Muafiyeti Başvuru Formu

   FR-0155 - Taahhütname-Geç Ders Kaydı

   FR-0156 - Taahhütname-Yeni Kayıt

   FR-0157 - Hazırlık Sınıfı Muafiyet Sınavı Bilgilendirme Formu

   FR-0158 - Lisans ve Önlisans Programları İçin Kayıt Dodnurma Dilekçesi

   FR-0159 - Yüksek Lisans Kayıt Dondurma Formu

   FR-0160 - Ders Programı Hazırlama Formu

   FR-0161 - Maddi Hata Dilekçesi

   FR-0162 - Yıllık Ücretli İzin Kayıt Cetveli

   FR-0163 - Lisans Ders Kayıt Formu

   FR-0164 - Tek Ders ve Ek Ders Sınav Dilekçesi

   FR-0165 - Mazeret Sınavı Dilekçesi

   FR-0166 - Üniversite Dışı Öğretim Elemanı Görevlendirme Formu

   FR-0167 - Akademik Personel Ders Yükü Formu

   FR-0169 - Yatay Geçiş-Değerlendirme Tablosu

   FR-0170 - Yrd. Doç. Yabancı Dil Sınav Sonucu Tablosu

   FR-0171 - Öğretim Görevlisi Ön Değerlendirme Sonuç Tablosu

   FR-0172 - Öğretim Görevlisi Değerlendirme Sonuç Tablosu

   FR-0173 - MYO-Öğretim Görevlisi Ön Değerlendirme Sonuçları

   FR-0174 - MYO-Öğretim Görevlisi Değerlendirme Sonuçları

   FR-0175 - Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme Sonuçları

   FR-0176 - Araştırma Görevlisi Değerlendirme Sonuç Tablosu

   FR-0177 - Ders Muafiyeti Tablosu

   FR-0178 - DGS İntibak Tablosu

   FR-0179 - Yatay Geçiş İntibak Tablosu

   FR-0180 - Müfredat Tablosu

   FR-0181 - Sınav Kağıdı

   FR-0182 - Sınav Tutanağı

   FR-0183 - Kurum İçi Öğretim Elemanı Görevlendirme Formu

   FR-0184 - Eğitim Katılım Formu

   FR-0185 - Kurum İçi Satınalma Talep Formu

   FR-0186 - Teklif Talep Formu

   FR-0187 - Teklif Değerlendirme Formu

   FR-0188 - OTS Talep Formu

   FR-0192 - Arıza Tespit ve Kontrol Formu

   FR-0193 - Arıza Giderilemez Tutanağı

   FR-0196 - Gelen Kargo Takip Formu

   FR-0197 - Giden Kargo Takip Formu

   FR-0198 - Afiş-Poster-Yayın Takip Formu

   FR-0199 - Kurum Dışı Kurul ve Komisyonlarda Görevlendirilen Personel Takip Formu

   FR-0200 - Kurum İçi Kurul ve Komisyonlarda Görevlendirilen Personel Takip Formu

   FR-0202 - Barınma Bursu Başvuru Formu

   FR-0203 - Dil Okulu Bursu Başvuru Formu

   FR-0204 - Kardeş Bursu Başvuru Formu

   FR-0205 - Mezun Öğrenci Yüksek Lisans Burs Başvuru Formu

   FR-0206 - Milli Sporcu Bursu Başvuru Formu

   FR-0207 - Şehit ve Gazi Burs Başvuru Formu

   FR-0208 - Ahilik (Ticaret Odası Destek) Bursu Başvuru Formu

   FR-0209 - Yatay Geçiş Başvurusu Burs Talep Formu

   FR-0210 - Yurt Dışı Yaz ve Kış Okulu Burs Başvuru Formu

   FR-0211 - İnşaat Mühendisliği Laboratuvarı Ürün Teslim Alma Formu

   FR-0212 - İnşaat Mühendisliği Laboratuvarı Deney Bilgi Formu

   FR-0213 - İnşaat Mühendisliği Laboratuvarı Envanter Formu

   FR-0214 - Laboratuvar Malzeme Teslim Tutanağı

   FR-0215 - Yangın Tüpü Kontrol Formu

   FR-0216 - Silah Teslim Tutanağı Formu

   FR-0217 - Tuvalet Temizlik Formu

   FR-0218 - Anahtar Teslim Tutanağı Formu

   FR-0219 - Aylık Vardiya Çizelgesi Formu

   FR-0220 - Dışardan Gelen Personel Formu

   FR-0221 - Destek Hizmetleri Koordinatörlüğü Araç Kontrol Formu

   FR-0223 - Güvenlik Günlük Nöbet Çizelgesi Formu

   FR-0224 - Tekerlekli Sandalye Teslim Formu

   FR-0225 - TOM Teslim Tutanağı Formu

   FR-0226 - Laboratuvar Malzeme Teslim Tutanağı (Öğrenci)

   FR-0227 - Bordro Muvafakatname

   FR-0228 - Etkinlik Talep Formu

   FR-0229 - Etkinlik Değerlendirme Formu

   FR-0230 - Öğrenci Topluluğu Etkinlik Talep Formu

   FR-0231 - Öğrenci Topluluğu Kuruluş Dilekçesi

   FR-0232 - Öğrenci Topluluğu Kurucu Üye Bildirim Formu

   FR-0233 - Öğrenci Topluluk Danışman Kabul Formu

   FR-0234 - Topluluk Yıllık Faaliyet Takvimi

   FR-0235 - Ödünç Kitap, Makale, Tez İstek Formu

   FR-0236 - Akademik Görevlendirme Talep Formu

   FR-0237 - Kongre-Sempozyum-Çalıştay-Panel-Seminer Katılım Raporu

   FR-0238 - Öğrenci Katılım Raporu

   FR-0239 - Yayın Teşvik Programı Başvuru Dilekçesi

   FR-0240 - Yayın Teşvik Programı Başvuru Formu

   FR-0241 - Ar-Ge, Proje ve İnovasyon Teşvik Programı Başvuru Dilekçesi

   FR-0242 - Ar-Ge, Proje ve İnovasyon Teşvik Programı Başvuru Formu

   FR-0243 - Program Dönüş Raporu

   FR-0244 - Eğitim Başvuru Formu

   FR-0245 - Niyet Mektubu Formu

   FR-0246 - Yapı İnceleme Başvuru Formu

   FR-0247 - Elektrik Ruhsatlandırma Başvuru Formu

   FR-0248 - Kitap Standı Açma Taahhütnamesi

   FR-0249 - Kitap Standı Bilgi Formu

   FR-0250 - Yardımcı Asistan Mazeret İzin Talep Formu

   FR-0251 - Kısmi Zamanlı Asistan Öğrenci Günlük Devam Çizelgesi

   FR-0252 - Duyuru Yayın Talep Formu

   FR-0253 - Tanıtım Materyali Talep Formu

   FR-0254 - Fuar Sonuç Raporu

   FR-0255 - Kampüs Turu Talep Formu

   FR-0256 - Fotoğraf ve Video Çekimi İstek Formu

   FR-0257 - Fuar Aday Öğrenci Bilgi Formu

   FR-0258 - Dilek ve Öneri Formu

   FR-0258 - Dilek ve Öneri -A5Formu-A5 FORMATI

   FR-0260 - Öğretim Elemanı Başvuru Dilekçesi

   FR-0261 - Asistan Öğrenci Mülakat Formu

   FR-0262 - Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Ebelik Bölümü Öğrenci Değerlendirme Formu

   FR-0263 - Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Ebelik Bölümü Bakım Planı Formu

   FR-0264 - Hemşirelik Bölümü Sağlığı Değerlendirme- Klinik Uygulama Raporu

   FR-0265 - Kök Neden Analiz Formu

   FR-0266 - Lisansüstü Sınıf Listesi

   FR-0267 - Kopya Tutanağı

   FR-0268 - Soruşturma Emri

   FR-0269 - Savunma İstem Yazısı

   FR-0270 - Savunma Tutanağı

   FR-0271 - Tanık İfade İstem Yazısı

   FR-0272 - Tanık İfade Tutanağı

   FR-0273 - Bilgi İstem Yazısı

   FR-0274 - Soruşturma Raporu

   FR-0275 - Soruşturma Raporu Üst Yazısı

   FR-0276 - Soruşturma Dosyası Dizi Pusulası

   FR-0277 - Soruşturulan Öğrenci Hakkında Tedbir Talebi

   FR-0278 - Kısmi Süreli Lisansüstü Yardımcı Asistan Devam Çizelgesi

   FR-0279 - Katılımcı Geri Besleme Formu

   FR-0280 - Personel Memnuniyet Anketi

   FR-0281 - Sektör Danışmanlığı Toplantı Raporu

   FR-0282 - İşyeri Hekimi Hizmet Çizelgesi

   FR-0283 - Taşeron Personel Mazeret İzin Formu

   FR-0284 - Taşeron Personel Yıllık İzin Formu

   FR-0285 - Taşeron Personel Mesai Cetveli

   FR-0286 - Taşeron Personel Mesai İzin Formu

   FR-0287 - Satın Alma Muayene Tutanağı

   FR-0288 - Bilgi İşlem Cihaz Durum Tespit ve Yerinden Alma Formu

   FR-0289 - Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Hurdaya Ayırma Formu

   FR-0290 - SUB DOMAIN Talep Formu

   FR-0291 - Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Toplantı Tutanak Formu

   FR-0292 - KTO Karatay Üniversitesi Tanıtım Standı Açma Taahhütnamesi

   FR-0293 - KTO Karatay Üniversitesi Toplantı Tutanağı

   FR-0294 - Süreç Performans İzleme Karnesi

   FR-0295 - Kalite Faaliyet Planı

   FR-0296 - Risk ve Fırsat İzleme Tablosu

   FR-0297 - Topluluk Etkinlik Değerlendirme Formu

   FR-0298 - Kalibrasyona Tabi Cihazlar Listesi Formu

   FR-0299 - Gözetmenlik Değişim Dilekçesi

   FR-0300 - CG342 Sağlık Kuruluşlarında Uygulama Takip Çizelgesi

   FR-0301 - CG342 Sağlık Kuruluşlarında Uygulama Değerlendirme Formu

   FR-0302 - CG342 Sağlık Kuruluşlarında Uygulama Gözlem Raporu

   FR-0303 - Sistem Hastalıkları Ebelik Bakım Planı

   FR-0304 - Ebelikte Temel İlkeler ve Uygulamlar Dersi Bakım Planı

   FR-0305 - Ebelikte Temel İlke ve Uygulamalar Dersi Bakım Planı-2

   FR-0306 - İlaç ve Tıbbi Cihaz Dışı Araştırmalar Etik Kurulu Başvuru Formu

   FR-0307 - İlaç ve Tıbbi Cihaz Dışı Araştırmalar Etik Kurulu Değişiklik Başvuru Formu

   FR-0308 - İlaç ve Tıbbi Cihaz Dışı Araştırmalar Etik Kurulu Başvuru Dilekçesi

   FR-0309 - İlaç ve Tıbbi Cihaz Dışı Araştırmalar Etik Kurulu Mali Taahhütnamesi

   FR-0310 - İlaç ve Tıbbi Cihaz Dışı Araştırmalar Etik Kurulu İyi Klinik Uygulamaları Taahhütnamesi

   FR-0311 - İlaç ve Tıbbi Cihaz Dışı Araştırmalar Etik Kurulu Çıkar İlişkisi Olmadığına Dair Taahhütname

   FR-0312 - Akademik Personel sınav Sonuç Tutanağı

   FR-0313 - Hemodiyaliz Hasta Takip Formu

   FR-0314 - Diyaliz Hasta Değerlendirme Formu

   FR-0315 - Adalet Meslek Yüksekokulu Staj Başvuru Formu

   FR-0316 - Adalet Meslek Yüksekokulu Staj Yeri Kabul Formu

   FR-0317 - Adalet Meslek Yüksekokulu Staj Koordinatörü Formu

   FR-0318 - Adalet Meslek Yüksekokulu İşyeri Öğrenci Değerlendirme Formu

   FR-0319 - Adalet Meslek Yüksekokulu Stajyer Öğrenci Günlük Devam Çizelgesi

   FR-0320 - Mentör Proje Hazırlama Hizmeti Sözleşmesi

   FR-0321 - İş Yerinde Gözle Bilgi Formu

   FR-0322 - KYS İç Denetim Planı Formu

   FR-0323 - İç Denetim Katılım Tutanağı

   FR-0324 - İç Denetim Raporu Formu

   FR-0326 - Denetçi Değerlendirme Formu

   FR-0327 - İç Denetim Soru Listesi

   FR-0328 - İş Yerinde Gözle Öğrenci Puantaj Cetveli

   FR-0329 - Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Memnuniyet Anketi Formu

   FR-0330 - İlaç ve Tıbbi Cihaz Dışı Araştırmalar Etik Kurulu Bilgilendirilmiş Gönüllü Onam Formu

   FR-0331 - Zarf Teslim Tutanak Formu

   FR-0333 - Kampüs Turu Anket Formu

   FR-0334 - Çocuk Gelişimi Bölümü Yaz Stajı Tam Günlük Plan Formu

   FR-0335 - Çocuk Gelişimi Bölümü Yaz Stajı Aylık Plan Formu

   FR-0336 - Tedarikçi Memnuniyet Anket Formu

   FR-0337 - Tedarikçi Değerlendirme Formu

   FR-0338 - Atıf Teşvik Programı Başvuru Formu

   FR-0342 - Katılım Sağlanan Fuarlar Takip Formu

   FR-0343 - Sınıflarda Bulunan Aktif Cihazların Kontrolü Formu

   FR-0344 - Yaklaşık Maliyet Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı

   FR-0345 - Eğitim Planlama ve Takip Formu

   FR-0346 - YGG Toplantı Katılım Tutanağı

   FR-0347 - İnsan Araştırmaları Etik Kurul Taahhütnamesi

   FR-0348 - İnsan Araştırmaları Etik Kurul Başvuru Formu

   FR-0349 - İnsan Araştırmaları Etik Kurul Dilekçesi

   FR-0350 - Adalet Meslek Yüksekokulu Zorunlu Staj Raporu

   FR-0351 - Sistem Hastalıkları Ebelik Bakım Planı

   FR-0352 - Destek Hizmetleri Malzeme Teslim Tutanağı

   FR-0353 - Güvenlik Personeli Vardiya ve İzin Değişikliği Talep Formu

   FR-0354 - Makale Dil Redaksiyonu Talep Formu

   FR-0355 - Makale Dil Redaksiyonu Başvuru Değerlendirme Formu

   FR-0356 - Dekan-Müdür Yıllık İzin Formu

   FR-0357 - Güvenlik Aracı Teslim Tutanağı

   FR-0358 - Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu

   FR-0359 - FR-0359 Şaft Odaları Kabin Kontrol Çizelgesi

   FR-0360 - Personel İhtiyaç Analiz Formu

   FR-0361 - Aday Genel Değerlendirme Formu

   FR-0362 - Aday Değerlendirme Formu

   FR-0363 - Yetkinlik Belirleme Formu

   FR-0364 - Görev Emri Formu

   FR-0365 - Kalite Yönetim Sistemi Memnuniyet Anketi

   FR-0366 - Çekim İzni Formu

   FR-0367 - Kısmi Zamanlı Antrenör Günlük Devam Çizelgesi

   FR-0368 - Antrenör Hesap Bilgi Formu

   FR-0369 - Kısmi Zamanlı Antrenör Puantaj Cetveli

   FR-0370 - Spor Malzemeleri Teslim Tutanağı

   FR-0371 - Tanıtım Dönemi Hedef İzleme Kartı

   FR-0372 - Tanıtım Dönemi Sonuç Raporu

   FR-0373 - Görevlendirme Giderleri Tutanağı

   FR-0374 - Laboratuvar Teknik Personeli Dış Görevlendirme Formu

   FR-0375 - FTR Staj Defteri

   FR-0376 - FTR Staj Değerlendirme Formu

   FR-0377 - FTR Staj Sözleşmesi

   FR-0378 - Milli Sporcu Ön Başvuru Formu

   FR-0379 - Öğrenci Topluluğu Yönetim-Denetleme Kurulu Formu

   FR-0380 - Satın Alma Sipariş Formu

   FR-0381 - Mezuniyet Töreni Anketi

   FR-0382 - Lisansüstü Yardımcı Asistan-Bursiyer Değerlendirme Formu

   FR-0383 - Bilgi İşlem Koordinatörlüğü İş Talep Formu

   FR-0384 - Mezuniyet Ek Ders Sınav Formu

   FR-0385 - Güvenlik Denetleme Formu

   FR-0386 - Personel Kartsız Giriş Tutanğı

   FR-0387 - Çift Anadal Başvurusu Alacak Bölüm ve Kontenjan Tablosu

   FR-0388 - Öğrenci Kartsız Giriş Tutanağı

   FR-0389 - İdari Personel Atama ve Yükselme Başvuru Formu(Makale)

   FR-0390- - Topluluk Görüşme Kayıt Formu

   FR-0391 - Öğrenci Toplulukları Genel Kurul Başvuru Dilekçe

   FR-0392 - Öğrenci Toplulukları Genel Kurul Sonu Tutanağı

   FR-0393 - Spor Müsabakaları Değerlendirme Raporu

   FR-0394 - Spor Salonu Hizmet Alım Protokolü

   FR-0395 - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğrenci Görüşme Formu

   FR-0400 - İdari Personel Atama ve Yükselme Başvuru Formu(Proje)

   FR-0401 - Mantıksal Çerçeve Matrisi

   FR-0402 - Doktora Yeterlik Jüri Öneri Formu

   FR-0403 - Doktora Yeterlik Sınav Tutanağı

   FR-0405 - Tez Önerisi Müracaat Formu

   FR-0406 - Tez Önerisi Savunma Duyuru Formu

   FR-0407 - Doktora Tezi Öneri Savunma Raporu

   FR-0408 - Doktora Tez İzleme Komitesi Ara Rapor Formu

   FR-0409 - Tezin Savunulabilir-Tez Yazım Kurallarına Uygun Olduğuna İlişkin Danışman Görüş Dilekçesi

   FR-0410 - Doktora Jüri Öneri Formu

   FR-0411 - Doktora Orjinallik Raporu Formu

   FR-0412 - DoktoraTezden Üretilen Yayınların Değerlendirme Formu

   FR-0413 - Doktora Tez Savunması Sonuç Tutanağı

   FR-0415 - Doktora Tez Sınavı Jüri Üyelerine Görevlendirme Formu ve Tez Teslim Taahhüt Formu

   FR-0417 - Tez Etik Kuralları Uyum Beyan Formu

   FR-0418 - Bilgi Formu Onay Sayfası

   FR-0419 - Tez Biçimsel Değerlendirme Formu

   FR-0421 - CD Kapağı

   FR-0422 - Doktara Tez Sinavi Sonrasi Tez Teslim Formu

   FR-0423 - Yangın Sistemleri Periyodik Kontrol Formu

   FR-0424 - Akademisyen Dilekçe Örneği

   FR-0425 - SWOT Analiz Formu

   FR-0426 - Öğrenci Uygulama Dersi(CB 251) Devam Takip Formu

   FR-0427 - Öğrenci Uygulama Dersi (CB 261) Devam Takip Formu

   FR-0428 - Teknik Personel Mazeret İzin Formu

   FR-0429 - Teknik Personel Yıllık İzin Formu

   FR-0430 - Toplantı Katılım Tutanağı

   FR-0431 - MİKROFON TESLİM TUTANAĞI

   FR-0432 - Akademik Personel SWOT Analiz Formu

   FR-0433 - Sektör Danışmanlığı Ziyaret Programı Formu

   FR-0434 - Yapım İşleri Kesin Kabul Tutanağı

   FR-0435 - Yapım İşleri Geçici Kabul Tutanağı

   FR-0437 - Laboratuvar Giriş Yetki Formu

   FR-0438 - İhale Onay Formu

   FR-0439 - Buluş Bildirim Formu

   FR-0440 - Buluş Açıklama Formu

   FR-0441 - İş Avansı Kapatma Formu

   FR-0442 - Görevlendirme Giderleri Tutanağı

   FR-0443 - Doktora Yeterlilik Sınavı Jüri Üyelerine Görevlendirme Teslimi Taahhüt Formu

   FR-0444 - Doktora Yeterlilik Sınav Kağıdı

   FR-0444 - Doktora Yeterlilik Sınav Kağıdı

   FR-0445 - Lisansüstü Bursiyer Özgeçmiş Formu

   FR-0446 - Yardımcı Asistan Ücretsiz İzin Talep Formu

   FR-0447 - Yardımcı Asistan Yıllık İzin Talep Formu (Yıllık İzni Bulunmayan)

   FR-0448 - Yardımcı Asistan Yıllık İzin Talep Formu

   FR-0449 - Belgesiz Giderler Tutanağı

   FR-0450 - İdari Personel Atama ve Yükselme Kriterleri Kontrol Formu

   FR-0450 - İdari Personel Atama ve Yükselme Kriterleri Kontrol Formu

   FR-0451 - İhale İlanı Formu

   FR-0452 - Doküman Satın Alındığına İlişkin Form

   FR-0453 - Birim Fiyat Teklif Mektubu

   FR-0454 - İhaleye Katılamayacaklar Arasında Olmadığına Dair Belge

   FR-0455 - Teklif Teslim Tutanağı

   FR-0456 - İhale Evrak Açma ve Belge Kontrol Tutanağı

   FR-0457 - İhale Eksik Evrak Talebi Formu

   FR-0458 - İhale İptal Kararının Bildirilmesi Formu

   FR-0459 - İhale Yetkilisine Sevk

   FR-0460 - İhale Komisyonu Kararı

   FR-0461 - Kesinleşen İhale Kararı Bildirimi

   FR-0462 - Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Olmama Sebebini Gösterir Tutanak

   FR-0463 - Sözleşmeye Davet Mektubu

   FR-0464 - İhale Başvuru Formu

   FR-0465 - Ortaklık Hisse Devredilemez Taahhütnamesi

   FR-0466- - Ortaklık Hisse Beyanı

   FR-0467 - Akademik personel Kimlik Kartı Başvuru Formu

   FR-0468 - İdari Personel Kimlik Kartı Başvuru Formu

   FR-0469 - Öğrenci Kimlik Kartı Başvuru Formu

   FR-0470 - Öğrenci Memnuniyet Anketi Çalışması

   FR-0471 - İç Denetim Görüş ve Öneri Formu

   FR-0472 - Engelli Bursu Başvuru Formu

   FR-0473 - Performans Sonuç Değerlendirme Raporu

   FR-0474 - İş Avansı ATM Kartı ve Şifreleri Teslim Tutanağı

   FR-0475 - Siber Güvenlik İhlali Olay Bildirim Formu

   FR-0476 - Doğum Sonrası Kısmi Çalışma Talep Dilekçesi

   FR-0477 - Doğum Sonrası İşbaşı Dilekçesi

   FR-0478 - Hamilelik Nedeniyle Çalışma Süresi Güncellenmesi Talep Dilekçesi

   FR-0479 - Merdiven Teslim Tutanağı

   FR-0480 - Öğrenci Program Katılım Tutanağı

   FR-0481 - Taşeron Personel Kartsız Giriş Tutanağı

   FR-0482 - Akademik Personel Değerlendirme Formu (Arş. Gör-Öğr.Gör)

   FR-0483 - Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Komitesi Üye Gizlilik Sözleşmesi.doc

   FR-0484 - Doktora Tez Öneri Sınavı Jüri Üyelerine Görevlendirme Teslimi Taahhüt Formu

   FR-0485 - Doktora Tez İzleme Komitesi (Tik) Toplantı Tarihi Bildirim Formu

   FR-0486 - Doktora Tezi İzleme Komitesi Jüri Üyelerine Tez İzleme Sınavı (Tik) Görevlendirme Teslimi Taahhüt Formu

   FR-0487 - Karatay TTO Patent Başvuru Değerlendirme Formu (Patentlenebilirlik, Ticarileştirilebilirlik)

   FR-0488 - Biyoistatistik Analiz Başvuru Formu

   FR-0489 - Tanım Etkinlik Takip Formu

   FR-0490 - Personel Eğitim Süreç Takip Formu

   FR-0491 - Eğitim Komisyonu Süreç Takip Formu

   FR-0492 - FR-0492-Akademik Personel İzin Takip Formu

   FR-0494 - Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formu

   FR-0495 - Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Erişime Açılmamasına İlişkin Öneri Dilekçesi

   FR-0496 - Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Malzeme Teslim Tutanağı Kullanım Talimatname Ve Tahhütnamesi

   FR-0497 - Genel Sekreter Yıllık İzin Formu

   FR-0498 - Kurum içi Evrak Takip Formu

   FR-0499 - Elden Gönderilen Evrak Takip Formu

   FR-0500 - Vpn Aracı ile Uzak Bağlantı Kullanım Mutabakat Formu

   FR-0501 - Azami Süre Ek Sınav Başvuru Formu

   FR-0502 - İşi Yerinde Gözle Puantaj Cetveli

   FR-0503 - AR-GE Alt Yapı Projesi Başvuru Formu

   FR-0504 - AR-GE Alt Yapı Projesi Değerlendirme Raporu