FORMLAR

Akademik Birimler Koordinatörlüğü

   FR-0031 - Sağlık Yardım Beyan ve Taahütnamesi
   FR-0032 - Staj Devam Çizelgesi
   FR-0033 - Staj Değerlendirme Formu
   FR-0037 - Özel Öğrenci Başvuru Formu
   FR-0041 - Lisansüstü Ders Kayıt Formu
   FR-0042 - Ders Ekleme-Çıkarma Dilekçesi
   FR-0043 - Lisansüstü Ders Saydırma Dilekçesi
   FR-0044 - Tez Danışmanı İstem Dilekçesi
   FR-0045 - Proje Danışmanı İstem Dilekçesi
   FR-0046 - Danışmanlıktan Ayrılma Dilekçesi
   FR-0047 - Tez Danışmanı Değişikliği Dilekçesi
   FR-0048 - Proje Danışmanı Değişikliği Dilekçesi
   FR-0049 - Tez Öneri Dilekçesi
   FR-0050 - Proje Öneri Dilekçesi
   FR-0051 - Tez Konusu Değişikliği Dilekçesi
   FR-0052 - Proje Konusu Değişikliği Dilekçesi
   FR-0053 - Lisansüstü Akademik İzin Dilekçesi
   FR-0054 - Lisansüstü İlişik Kesme Dilekçesi
   FR-0055- - Lisansüstü Özgeçmiş Formu
   FR-0056 - Proje Değerlendirme Dilekçesi
   FR-0057 - Proje Teslim Formu
   FR-0058 - Tezsiz Yüksek Lisans Geçici Mezuniyet Dilekçesi
   FR-0059 - Orijinallik Raporu
   FR-0060 - Tez Savunma İlanı Bilgi Formu
   FR-0061 - Tez Savunma Onay Dilekçesi
   FR-0062 - Jüri Üyelerine Tez Teslim Taahhüt Formu
   FR-0063 - Jüri Üyelerine Tez Teslim Formu
   FR-0064 - Tez Biçimsel Değerlendirme Formu
   FR-0065 - Tez Savunma Sınavı Tutanağı ve Değerlendirme Formu
   FR-0066 - Savunma Sonrası Tez Teslim
   FR-0067 - Tezli Yüksek Lisans Geçici Mezuniyet Dilekçesi
   FR-0070 - Lisansüstü Seminer Bilgi Formu
   FR-0071 - Seminer Toplantı Tutanağı
   FR-0079 - Atama Jürilerinde Görev Alan Öğretim Üyesi Ücret Talep Formu
   FR-0131 - Özel Eğitim Kurumlarında Uygulama Dersi Değerlendirme Formu
   FR-0132 - Özel Eğitim Kurumlarında Yaz Stajı BEP Dosyası
   FR-0143 - Uluslararası Öğrenci Kontenjan Çizelgesi Formu
   FR-0155 - Taahhütname-Geç Ders Kaydı
   FR-0160 - Ders Programı Hazırlama Formu
   FR-0161 - Maddi Hata Dilekçesi
   FR-0162 - Yıllık Ücretli İzin Kayıt Cetveli
   FR-0163 - Lisans Ders Kayıt Formu
   FR-0164 - Tek Ders ve Ek Ders Sınav Dilekçesi
   FR-0165 - Mazeret Sınavı Dilekçesi
   FR-0166 - Üniversite Dışı Öğretim Elemanı Görevlendirme Formu
   FR-0167 - Akademik Personel Ders Yükü Formu
   FR-0170 - Yrd. Doç. Yabancı Dil Sınav Sonucu Tablosu
   FR-0171 - Öğretim Görevlisi Ön Değerlendirme Sonuç Tablosu
   FR-0172 - Öğretim Görevlisi Değerlendirme Sonuç Tablosu
   FR-0173 - MYO-Öğretim Görevlisi Ön Değerlendirme Sonuçları
   FR-0174 - MYO-Öğretim Görevlisi Değerlendirme Sonuçları
   FR-0175 - Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme Sonuçları
   FR-0176 - Araştırma Görevlisi Değerlendirme Sonuç Tablosu
   FR-0177 - Ders Muafiyeti Tablosu
   FR-0178 - DGS İntibak Tablosu
   FR-0179 - Yatay Geçiş İntibak Tablosu
   FR-0180 - Müfredat Tablosu
   FR-0181 - Sınav Kağıdı
   FR-0182 - Sınav Tutanağı
   FR-0183 - Kurum İçi Öğretim Elemanı Görevlendirme Formu
   FR-0211 - İnşaat Mühendisliği Laboratuvarı Ürün Teslim Alma Formu
   FR-0212 - İnşaat Mühendisliği Laboratuvarı Deney Bilgi Formu
   FR-0213 - İnşaat Mühendisliği Laboratuvarı Envanter Formu
   FR-0214 - Laboratuvar Malzeme Teslim Tutanağı
   FR-0226 - Laboratuvar Malzeme Teslim Tutanağı (Öğrenci)
   FR-0262 - Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Ebelik Bölümü Öğrenci Değerlendirme Formu
   FR-0263 - Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Ebelik Bölümü Bakım Planı Formu
   FR-0264 - Hemşirelik Bölümü Sağlığı Değerlendirme- Klinik Uygulama Raporu
   FR-0266 - Lisansüstü Sınıf Listesi
   FR-0297 - Topluluk Etkinlik Değerlendirme Formu
   FR-0299 - Gözetmenlik Değişim Dilekçesi
   FR-0300 - CG342 Sağlık Kuruluşlarında Uygulama Takip Çizelgesi
   FR-0301 - CG342 Sağlık Kuruluşlarında Uygulama Değerlendirme Formu
   FR-0302 - CG342 Sağlık Kuruluşlarında Uygulama Gözlem Raporu
   FR-0303 - Sistem Hastalıkları Ebelik Bakım Planı
   FR-0304 - Ebelikte Temel İlkeler ve Uygulamlar Dersi Bakım Planı
   FR-0305 - Ebelikte Temel İlke ve Uygulamalar Dersi Bakım Planı-2
   FR-0306 - İlaç ve Tıbbi Cihaz Dışı Araştırmalar Etik Kurulu Başvuru Formu
   FR-0307 - İlaç ve Tıbbi Cihaz Dışı Araştırmalar Etik Kurulu Değişiklik Başvuru Formu
   FR-0308 - İlaç ve Tıbbi Cihaz Dışı Araştırmalar Etik Kurulu Başvuru Dilekçesi
   FR-0309 - İlaç ve Tıbbi Cihaz Dışı Araştırmalar Etik Kurulu Mali Taahhütnamesi
   FR-0310 - İlaç ve Tıbbi Cihaz Dışı Araştırmalar Etik Kurulu İyi Klinik Uygulamaları Taahhütnamesi
   FR-0311 - İlaç ve Tıbbi Cihaz Dışı Araştırmalar Etik Kurulu Çıkar İlişkisi Olmadığına Dair Taahhütname
   FR-0312 - Akademik Personel sınav Sonuç Tutanağı
   FR-0313 - Hemodiyaliz Hasta Takip Formu
   FR-0314 - Diyaliz Hasta Değerlendirme Formu
   FR-0315 - Adalet Meslek Yüksekokulu Staj Başvuru Formu
   FR-0316 - Adalet Meslek Yüksekokulu Staj Yeri Kabul Formu
   FR-0317 - Adalet Meslek Yüksekokulu Staj Koordinatörü Formu
   FR-0318 - Adalet Meslek Yüksekokulu İşyeri Öğrenci Değerlendirme Formu
   FR-0319 - Adalet Meslek Yüksekokulu Stajyer Öğrenci Günlük Devam Çizelgesi
   FR-0330 - İlaç ve Tıbbi cihaz Dışı Araştırmalar Etik Kurulu Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu
   FR-0334 - Çocuk Gelişimi Bölümü Yaz Stajı Tam Günlük Plan Formu
   FR-0335 - Çocuk Gelişimi Bölümü Yaz Stajı Aylık Plan Formu
   FR-0347 - İnsan Araştırmaları Etik Kurul Taahhütnamesi
   FR-0348 - İnsan Araştırmaları Etik Kurul Başvuru Formu
   FR-0349 - İnsan Araştırmaları Etik Kurul Dilekçesi
   FR-0350 - Adalet Meslek Yüksekokulu Zorunlu Staj Raporu
   FR-0351 - Sistem Hastalıkları Ebelik Bakım Planı
   FR-0374 - Laboratuvar Teknik Personeli Dış Görevlendirme Formu
   FR-0375 - FTR Staj Defteri
   FR-0376 - FTR Staj Değerlendirme Formu
   FR-0377 - FTR Staj Sözleşmesi
   FR-0384 - Mezuniyet Ek Ders Sınav Formu
   FR-0387 - Çift Anadal Başvurusu Alacak Bölüm ve Kontenjan Tablosu
   FR-0402 - Doktora Yeterlik Jüri Öneri Formu
   FR-0403 - Doktora Yeterlik Sınav Tutanağı
   FR-0405 - Tez Önerisi Müracaat Formu
   FR-0406 - Tez Önerisi Savunma Duyuru Formu
   FR-0407 - Doktora Tezi Öneri Savunma Raporu
   FR-0408 - Doktora Tez İzleme Komitesi Ara Rapor Formu
   FR-0409 - Tezin Savunulabilir-Tez Yazım Kurallarına Uygun Olduğuna İlişkin Danışman Görüş Dilekçesi
   FR-0410 - Doktora Jüri Öneri Formu
   FR-0411 - Doktora Orjinallik Raporu Formu
   FR-0412 - DoktoraTezden Üretilen Yayınların Değerlendirme Formu
   FR-0413 - Doktora Tez Savunması Sonuç Tutanağı
   FR-0415 - Doktora Tez Sınavı Jüri Üyelerine Görevlendirme Formu ve Tez Teslim Taahhüt Formu
   FR-0417 - Tez Etik Kuralları Uyum Beyan Formu
   FR-0418 - Bilgi Formu Onay Sayfası
   FR-0419 - Tez Biçimsel Değerlendirme Formu
   FR-0421 - CD Kapağı
   FR-0422 - Doktara Tez Sinavi Sonrasi Tez Teslim Formu
   FR-0426 - Öğrenci Uygulama Dersi(CB 251) Devam Takip Formu
   FR-0427 - Öğrenci Uygulama Dersi (CB 261) Devam Takip Formu
   FR-0428 - Teknik Personel Mazeret İzin Formu
   FR-0429 - Teknik Personel Yıllık İzin Formu
   FR-0437 - Laboratuvar Giriş Yetki Formu
   FR-0443 - Doktora Yeterlilik Sınavı Jüri Üyelerine Görevlendirme Teslimi Taahhüt Formu
   FR-0444 - Doktora Yeterlilik Sınav Kağıdı
   FR-0448 - Yardımcı Asistan Yıllık İzin Talep Formu
   FR-0484 - Doktora Tez Öneri Sınavı Jüri Üyelerine Görevlendirme Teslimi Taahhüt Formu
   FR-0485 - Doktora Tez İzleme Komitesi (Tik) Toplantı Tarihi Bildirim Formu
   FR-0486 - Doktora Tezi İzleme Komitesi Jüri Üyelerine Tez İzleme Sınavı (Tik) Görevlendirme Teslimi Taahhüt Formu
   FR-0495 - Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Erişime Açılmamasına İlişkin Öneri Dilekçesi
   FR-0501 - Azami Süre Ek Sınav Başvuru Formu
   FR-0507 - Akademik Personel Görevlendirme Talep Formu
   FR-0550 - Lisansüstü Öğrenci Kayıt Taahhütnamesi
   FR-0551 - Lisansüstü Programlara Kesin Kayıt Evrak Listesi


Destek Hizmetleri Koordinatörlüğü

   FR-0215 - Yangın Tüpü Kontrol Formu
   FR-0216 - Silah Teslim Tutanağı Formu
   FR-0217 - Tuvalet Temizlik Formu
   FR-0218 - Anahtar Teslim Tutanağı Formu
   FR-0219 - Aylık Vardiya Çizelgesi Formu
   FR-0220 - Dışardan Gelen Personel Formu
   FR-0221 - Destek Hizmetleri Koordinatörlüğü Araç Kontrol Formu
   FR-0223 - Güvenlik Günlük Nöbet Çizelgesi Formu
   FR-0224 - Tekerlekli Sandalye Teslim Formu
   FR-0225 - TOM Teslim Tutanağı Formu
   FR-0228 - Etkinlik Talep Formu
   FR-0229 - Etkinlik Değerlendirme Formu
   FR-0283 - Taşeron Personel Mazeret İzin Formu
   FR-0284 - Taşeron Personel Yıllık İzin Formu
   FR-0285 - Taşeron Personel Mesai Cetveli
   FR-0286 - Taşeron Personel Mesai İzin Formu
   FR-0352 - Destek Hizmetleri Malzeme Teslim Tutanağı
   FR-0353 - Güvenlik Personeli Vardiya ve İzin Değişikliği Talep Formu
   FR-0385 - Güvenlik Denetleme Formu
   FR-0386 - Personel Kartsız Giriş Tutanğı
   FR-0388 - Öğrenci Kartsız Giriş Tutanağı
   FR-0397 - Yangın Sistemleri Periyodik Kontrol Formu
   FR-0423 - Dış Görev Araç Bilgi Formu
   FR-0431 - Mikrofon Teslim Tutanağı
   FR-0479 - Merdiven Teslim Tutanağı
   FR-0481 - Taşeron Personel Kartsız Giriş Tutanağı
   FR-0510 - Kamera Odası Güvenlik ve Gizlilik Taahhütnamesi
   FR-0511 - Jenaratör Aylık Bakım Formu
   FR-0512 - Kalorifer Kazanı ve Brülör Aylık Bakım Formu
   FR-0513 - Kamera Görüntüsü Elden Teslim Tutanağı
   FR-0514 - Kamera Görüntü Talep Dilekçesi
   FR-0515 - Klima Aylık Bakım Formu
   FR-0516 - UPS Aylık Bakım ve Kontrol Formu


İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü

   FR-0006 - Destek Hizmetleri Koordinatörlüğü Oryantasyon Formu
   FR-0007 - Hukuk Müşavirliği Oryantasyon Formu
   FR-0008 - İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü Oryantasyon Formu
   FR-0009 - Uluslarası Programlar Ofisi Oryantasyon Formu
   FR-0018 - Akademik Birimler Koordinatörlüğü Oryantasyon Formu
   FR-0019 - İletişim Koordinatörlüğü Oryantasyon Formu
   FR-0020 - Kalite Yönetim Ofisi Oryantasyon Formu
   FR-0021 - Kütüphane ve Müze Koordinatörlüğü Oryantasyon Formu
   FR-0022 - Mali İşler Koordinatörlüğü Oryantasyon Formu
   FR-0023 - Öğrenci İşleri Koordinatörlüğü Oryantasyon Formu
   FR-0024 - Teknoloji Transfer Ofisi Oryantasyon Formu
   FR-0025 - SKS Koordinatörlüğü Oryantasyon Formu
   FR-0026 - Yazı İşleri Koordinatörlüğü Oryantasyon Formu
   FR-0027 - Temel Oryantasyon Formu
   FR-0028 - İş Başı Oryantasyon Değerlendirme Formu
   FR-0029 - Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Oryantasyon Formu
   FR-0034 - Performans Değerlendirme Formu
   FR-0072 - Akademik Personel Günlük Mazeret İzin Formu
   FR-0073 - Akademik Personel Saatlik İzin Formu
   FR-0074 - Akademik Personel Ücretsiz İzin Formu
   FR-0075 - Akademik Personel Yıllık İzin Formu
   FR-0076 - Eğitim İhtiyaç Talep Formu
   FR-0077 - Akademik Personel Yıllık İzin Formu (Yıllık İzni Bulunmayan)
   FR-0078 - Akademik ve İdari Personel İşe Giriş Gerekli Evraklar Listesi
   FR-0080 - Ders Saat Ücretli Görevlendirme Bilgi Formu ve Gerekli Evraklar Listesi
   FR-0081 - Doğum İzni Sonrası 6 Aylık Ücretsiz İzin Dilekçesi
   FR-0082 - Eksik Gün Çalışan Akademik Personel Yılılk İzin Mahsup Belgesi
   FR-0083 - Eksik Günlü Akademik Personel Yıllık İzin Formu
   FR-0084 - Eksik Günlü Akademik Personel Yıllık İzin Formu (Yıllık İzni Bulunmayan)
   FR-0085 - Emzirme İzni Dilekçesi
   FR-0086 - FR-0086-Fazla Çalışma Cetveli
   FR-0087 - Fazla Çalışma İzin Formu
   FR-0088 - Fazla Çalışma Onay Formu
   FR-0089 - İbraname
   FR-0090 - İdari Personel Dış Görevlendirme Formu
   FR-0091 - İdari Personel Fazla Çalışma Karşılığı Serbest Zaman Kullandırma Formu
   FR-0092 - İdari Personel Günlük Mazeret İzin Formu
   FR-0093 - İdari Personel İş Başvuru Formu
   FR-0094 - İdari Personel Saatlik İzin Formu
   FR-0095 - İdari Personel Ücretsiz İzin Formu
   FR-0096 - İdari Personel Yıllık İzin Formu
   FR-0097 - İdari Personel Yıllık İzin Formu (Yıllık İzni Bulunmayan)
   FR-0098 - İdari Personel Yönetmeliği Tebliğ Yazısı
   FR-0099 - İstifa Dilekçesi Örneği (Akademik)
   FR-0100 - İş Analizi Formu
   FR-0101 - İş Arama İznini Toplu Kullanma Dilekçesi
   FR-0102 - İşe Giriş Periyodik Muayene Formu
   FR-0103 - Koordinatör - Ofis Yöneticisi Yıllık İzin Formu
   FR-0105 - Öğretim Elemanı Başvuru Formu
   FR-0106 - Personel Bilgi Formu
   FR-0107 - Personel İlişik Kesme Formu (Akademik)
   FR-0108 - Personel İlişik Kesme Formu (İdari)
   FR-0109 - Uygulama Merkezi Günlük Mazeret İzin Formu
   FR-0110 - Uygulama Merkezi Saatlik İzin Formu
   FR-0111 - Uygulama Merkezi Yıllık İzin Formu
   FR-0112 - Yabancı Diller Okutman Günlük Mazeret İzin Formu
   FR-0113 - Yabancı Diller Okutman Saatlik İzin Formu
   FR-0114 - Yabancı Diller Okutman Yıllık İzin Formu
   FR-0115 - Yabancı Diller Okutman Yıllık İzin Formu (Yıllık İzni Bulunmayan)
   FR-0116 - Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuru Formu
   FR-0117 - Kariyer ve Gelişim Ofisi Oryantasyon Formu
   FR-0118 - KARSEM Oryantasyon Formu
   FR-0119 - KARSET Oryantasyon Formu
   FR-0120 - KARYAY Oryantasyon Formu
   FR-0121 - KTO KAR-DİL Oryantasyon Formu
   FR-0184 - Eğitim Katılım Formu
   FR-0227 - Bordro Muvafakatname
   FR-0250 - Yardımcı Asistan Mazeret İzin Talep Formu
   FR-0251 - Kısmi Zamanlı Asistan Öğrenci Günlük Devam Çizelgesi
   FR-0260 - Öğretim Elemanı Başvuru Dilekçesi
   FR-0279 - Katılımcı Geri Besleme Formu
   FR-0280 - Personel Memnuniyet Anketi
   FR-0345 - Eğitim Planlama ve Takip Formu
   FR-0360 - Personel İhtiyaç Analiz Formu
   FR-0362 - Aday Değerlendirme Formu
   FR-0363 - Yetkinlik Belirleme Formu
   FR-0396 - Muvafakatname ve Taahhütname
   FR-0400 - İdari Personel Atama ve Yükselme Başvuru Formu(Proje)
   FR-0476 - Doğum Sonrası Kısmi Çalışma Talep Dilekçesi
   FR-0477 - Doğum Sonrası İşbaşı Dilekçesi
   FR-0478 - Hamilelik Nedeniyle Çalışma Süresi Güncellenmesi Talep Dilekçesi
   FR-0482 - Akademik Personel Değerlendirme Formu (Arş. Gör-Öğr.Gör)
   FR-0489 - Tanım Etkinlik Takip Formu
   FR-0490 - Personel Eğitim Süreç Takip Formu
   FR-0491 - Eğitim Komisyonu Süreç Takip Formu
   FR-0492 - Akademik Personel İzin Takip Formu
   FR-0497 - Genel Sekreter Yıllık İzin Formu
   FR-0518 - Ara Rapor Hazırlama Formu
   FR-0543 - Genel Sekreter Yıllık İzin Formu


Kalite Yönetim Ofisi

   FR-0001 - İş Akış Süreci Formu
   FR-0002 - Doküman Talep Formu
   FR-0003 - Genel Doküman Formu
   FR-0004 - Düzeltici Faaliyet Formu
   FR-0005 - Görev Tanım Formu
   FR-0010 - İSG Yıllık Değerlendirme Formu
   FR-0011 - İSG Kurul Toplantı Karar Formu
   FR-0012 - Yönetim Gözden Geçirme Rapor Formatı
   FR-0013 - Dilek, Öneri ve Şikayet Değerlendirme Raporu Formu
   FR-0016 - Proses Kartı
   FR-0017 - İş Güvenliği Uzmanı Hizmet Çizelgesi
   FR-0133 - Yönetici Rapor Formu
   FR-0258 - Dilek ve Öneri Formu
   FR-0282 - İşyeri Hekimi Hizmet Çizelgesi
   FR-0293 - KTO Karatay Üniversitesi Toplantı Tutanağı
   FR-0294 - Süreç Performans İzleme Karnesi
   FR-0295 - Kalite Faaliyet Planı
   FR-0296 - Risk ve Fırsat İzleme Tablosu
   FR-0322 - KYS İç Denetim Planı Formu
   FR-0323 - İç Denetim Katılım Tutanağı
   FR-0324 - İç Denetim Raporu Formu
   FR-0326 - Denetçi Değerlendirme Formu
   FR-0327 - İç Denetim Soru Listesi
   FR-0346 - YGG Toplantı Katılım Tutanağı
   FR-0361 - Aday Genel Değerlendirme Formu
   FR-0365 - Kalite Yönetim Sistemi Memnuniyet Anketi
   FR-0381 - Mezuniyet Töreni Anketi
   FR-0401 - Mantıksal Çerçeve Matrisi
   FR-0425 - SWOT Analiz Formu
   FR-0430 - Toplantı Katılım Tutanağı
   FR-0432 - Akademik Personel SWOT Analiz Formu
   FR-0450 - İdari Personel Atama ve Yükselme Kriterleri Kontrol Formu
   FR-0470 - Öğrenci Memnuniyet Anketi Çalışması
   FR-0471 - İç Denetim Görüş ve Öneri Formu
   FR-0473 - Performans Sonuç Değerlendirme Raporu
   FR-0519 - İş Hedef Kartı
   FR-0540 - Birimler Arası Görüşme Formu
Karset

Bu birim için FORM türünde doküman bulunmuyor.
Kütüphane ve Müze Yönetimi Koordinatörlüğü

   FR-0235 - Ödünç Kitap, Makale, Tez İstek Formu


Mali İşler Koordinatörlüğü

   FR-0104 - Muayene İstek Formu
   FR-0185 - Kurum İçi Satınalma Talep Formu
   FR-0186 - Teklif Talep Formu
   FR-0187 - Teklif Değerlendirme Formu
   FR-0188 - OTS Talep Formu
   FR-0192 - Arıza Tespit ve Kontrol Formu
   FR-0193 - Arıza Giderilemez Tutanağı
   FR-0287 - Satın Alma Muayene Tutanağı
   FR-0336 - Tedarikçi Memnuniyet Anket Formu
   FR-0337 - Tedarikçi Değerlendirme Formu
   FR-0344 - Yaklaşık Maliyet Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı
   FR-0373 - Görevlendirme Giderleri Tutanağı
   FR-0380 - Satın Alma Sipariş Formu
   FR-0434 - Yapım İşleri Kesin Kabul Tutanağı
   FR-0435 - Yapım İşleri Geçici Kabul Tutanağı
   FR-0438 - İhale Onay Formu
   FR-0441 - İş Avansı Kapatma Formu
   FR-0442 - Görevlendirme Giderleri Tutanağı
   FR-0449 - Belgesiz Giderler Tutanağı
   FR-0451 - İhale İlanı Formu
   FR-0452 - Doküman Satın Alındığına İlişkin Form
   FR-0453 - Birim Fiyat Teklif Mektubu
   FR-0454 - İhaleye Katılamayacaklar Arasında Olmadığına Dair Belge
   FR-0455 - Teklif Teslim Tutanağı
   FR-0456 - İhale Evrak Açma ve Belge Kontrol Tutanağı
   FR-0457 - İhale Eksik Evrak Talebi Formu
   FR-0458 - İhale İptal Kararının Bildirilmesi Formu
   FR-0459 - İhale Yetkilisine Sevk
   FR-0460 - İhale Komisyonu Kararı
   FR-0461 - Kesinleşen İhale Kararı Bildirimi
   FR-0462 - Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Olmama Sebebini Gösterir Tutanak
   FR-0463 - Sözleşmeye Davet Mektubu
   FR-0464 - İhale Başvuru Formu
   FR-0465 - Ortaklık Hisse Devredilemez Taahhütnamesi
   FR-0466- - Ortaklık Hisse Beyanı
   FR-0474 - İş Avansı ATM Kartı ve Şifreleri Teslim Tutanağı


Öğrenci İşleri Koordinatörlüğü

   FR-0135 - Müfredat Güncelleme Formu
   FR-0136 - Personel Destek Bursu- Lisans Önlisans
   FR-0137 - Personel Destek Bursu-Lisansüstü
   FR-0139 - Sporcu Bursları Başvuru Formu
   FR-0141 - Giriş Yüksek Başarı Bursu Başvuru Formu
   FR-0142 - Programlara İlk Kayıt Tarihleri Çizelgesi Formu
   FR-0143 - Uluslararası Öğrenci Kontenjan Çizelgesi Formu
   FR-0144 - KEPT Bilgilendirme Formu
   FR-0146 - Çift Anadal Yan Dal Protokol Formu
   FR-0147 - Lisans İlişik Kesme Formu
   FR-0148 - Not Sistemleri Eşdeğerlilik Tablosu
   FR-0149 - Öğrenci Kimlik Kartı Başvuru Formu
   FR-0150 - Öğrenci Özlük Bilgi Formu
   FR-0151 - Yabancı Uyruklu Öğrenci Bilgi Formu
   FR-0152 - ÇAP Transfer Dersler Formu
   FR-0153 - Çift Anadal Yan Dal Ders Kayıt Formu
   FR-0154 - Pasaport Harcı Muafiyeti Başvuru Formu
   FR-0156 - Taahhütname-Yeni Kayıt
   FR-0157 - Hazırlık Sınıfı Muafiyet Sınavı Bilgilendirme Formu
   FR-0158 - Lisans ve Önlisans Programları İçin Kayıt Dodnurma Dilekçesi
   FR-0159 - Yüksek Lisans Kayıt Dondurma Formu
   FR-0169 - Yatay Geçiş-Değerlendirme Tablosu
   FR-0202 - Barınma Bursu Başvuru Formu
   FR-0203 - Dil Okulu Bursu Başvuru Formu
   FR-0204 - Kardeş Bursu Başvuru Formu
   FR-0205 - Mezun Öğrenci Yüksek Lisans Burs Başvuru Formu
   FR-0206 - Milli Sporcu Bursu Başvuru Formu
   FR-0207 - Şehit ve Gazi Burs Başvuru Formu
   FR-0208 - Ahilik (Ticaret Odası Destek) Bursu Başvuru Formu
   FR-0209 - Yatay Geçiş Başvurusu Burs Talep Formu
   FR-0210 - Yurt Dışı Yaz ve Kış Okulu Burs Başvuru Formu
   FR-0472 - Engelli Bursu Başvuru Formu
   FR-0509 - Ders Çakışma Formu