DIŞ KAYNAKLI DOKÜMANLAR

   DŞ-002 - Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

   DŞ-003 - Yükseköğretim Kurumları Saklama Süreli Standart Dosya Planı

   DŞ-004 - Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

   DŞ-005 - Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında KHK Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun

   DŞ-006 - Yabancı Uyruklu Personel Bilgi Derleme Formu

   DŞ-007 - İlk Defa Çalıştırılacak Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Bilgi Formu

   DŞ-008 - Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Vize Talep Formu

   DŞ-009 - Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Bilgi Formu

   DŞ-010 - Aile Durum Bildirim Formu (AGİ Formu)

   DŞ-011 - Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Açık Kimlik Formu

   DŞ-012 - ÖSYM Kılavuzu-2017

   DŞ-013 - Milli Savunma Bakanlığı Sevk Tehiri İşlemleri Yönetmeliği

   DŞ-014 - Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal ve Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

   DŞ-015 - 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

   DŞ-016 - Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği

   DŞ-017 - Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği

   DŞ-018 - Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uylanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

   DŞ-019 - Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu

   DŞ-020 - 4857 Sayılı İş Kanunu

   DŞ-021 - 4632 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu

   DŞ-022 - Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelik

   DŞ-024 - Tez Veri Girişi ve Yayımlama İzin Formu

   DŞ-025 - 5510 Sayılı Sigortalar ve Genel Sağlık sigortası Kanunu

   DŞ-026 - 5070 Sayılı E-İmza Kanunu

   DŞ-027 - Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği

   DŞ-028 - 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun

   DŞ-029 - 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

   DŞ-030 - 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu

   DŞ-031 - Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

   DŞ-032 - EBYS Eğitici Kullanıcı Eğitim Dokümanı

   DŞ-033 - EBYS Form Kullanımı Eğitim Dokümanı

   DŞ-034 - EBYS Genel Evrak Birimi Kullanıcı Eğitim Dokümanı

   DŞ-035 - EBYS Son Kullanıcı Eğitim Dokümanı

   DŞ-036 - KEP Kullanım Kılavuzu

   DŞ-037 - 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı

   DŞ-038 - 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu

   DŞ-039 - Yükseköğretim Kurumları, Mediko Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği

   DŞ-040 - Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasları

   DŞ-041 - Yurtiçinde ve Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

   DŞ-042 - 3308 Sayılı Meslek Eğitim Kanunu

   DŞ-043 - 6306 Saylı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun

   DŞ-044 - 6360 Sayılı Kanun

   DŞ-045 - 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu

   DŞ-046 - 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

   DŞ-047 - 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu

   DŞ-049 - 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu

   DŞ-050 - Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

   DŞ-051 - Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

   DŞ-052 - Taşeron Personel Savunma Tutanğı

   DŞ-053 - YÖK Staj Ücret Tablosu