Duyurular

19.11.2019
İyileştirme Çalışmaları
Üniversitemiz sürekli iyileştirme çalışmaları kapsamında doküman revizyon çalışmaları başlatılmıştır. Birimler tarafından gözden geçirilen ve iyileştirilen dokümanların 06.12.2019 tarihine kadar Kalite Yönetim Ofisine gönderilmesi gerekmektedir.

2.10.2019
İç Denetim
Üniversitemiz İç Denetim Programı 07.10.2019-11.10.2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup, denetim planına Kalite Dokümanları Menüsü Altındaki Formlar Başlığından Kalite Yönetim Ofisi Formları Bölümünden erişebilirsiniz.

19.9.2019
Kalite Dokümanları
Kalite dokümanları birim birim sınıflandırılarak web sitesine yüklenmiştir.

12.10.2018
Toplantı Katılım Tutanağı
FR-0430-Toplantı Katılım Tutanağı formu kalite web sitesine eklenmiştir.

2.10.2018
KÜTÜPHANE VE MÜZE YÖNERGESİ
Üniversitemiz Kütüphane ve Müze Yönergesi 07.09.2018 tarihli Mütevelli Heyet Kararı ile güncellenerek web sitesine eklenmiştir.

2.10.2018
KTO Karatay Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
KTO Karatay Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 28.09.2018 tarihli Resmi Gazete ile güncellenerek web sitesine eklenmiştir.

1.8.2018
Doktora Programı İçin Gerekli Formlar
Enstitülerimiz bünyesinde Doktora Programları için gerekli olan formlar web sitemize yüklenmiştir.

5.7.2018
Revize Edilen Dokümanlar
FR-0053-Lisansüstü Kayıt Dondurma Dilekçesi FR-0161-Maddi Hata Dilekçesi FR-0164-Tek Ders ve Ek Ders Sınav Dilekçesi İA-025-Ders Muafiyeti İş Akışı İA-027-Maddi Hata Dilekçesi Verme iş akışı İA-030-Lisans Kayıt Dondurma İş Akışı İA-032-Mezuniyet Ek-Tek Ders Sınav Hakkı İş Akışı İA-033-Mezuniyet ve Diploma Hazırlama İş Akışı İA-035-Lisans Mazeret Sınavları İş Akışı İA-036-Yaz Stajı İş Akışı İA-037-Dönem Stajı İş Akışı İA-040-Fakülte Kurulu Üyesi Seçimi İş Akışı İA-041-Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi Seçimi İş Akışı İA-077-Lisansüstü Haftalık Ders Programı Hazırlama İş Akışı İA-081-Lisansüstü Kayıt dondurma İş Akışı

27.2.2018
REVİZYON
Oryantasyon formları revize edilmiştir.